Vad är skillnaden mellan fonder och aktier?

I det här blogginlägget tänkte jag prata om fonder och aktier samt skillnaden däremellan. Ett sätt att se på en fond är en korg som i sin tur kan fyllas med olika innehåll. En aktiefond fylls exempelvis med olika aktier medans enskilda aktier innebär ett direktägande i aktier, dvs att man köper aktier utanför en fond.

För att ytterligare förtydliga skillnaden begreppen emellan tänkte jag exemplifiera med en indexfond. Indexfonden XACT småbolag är en aktiefond som köper andelar i svenska börsnoterade företag. Genom att köpa fondandelar i XACT småbolag köper man indirekt andelar i flera svenska företag och för många är det smidigare att köpa andelar i en aktiefond istället för att köpa enskilda aktier i ett företag. Rent praktiskt går det till på så sätt att fonden köper aktier och därmed blir fonden delägare i bolagen. Du som investerar i fonden blir fondandelsägare.

En skillnad mellan att investera direkt i aktier kontra aktiefonder är alltså att den sistnämnda tenderar att bestå av ett flertal aktier (flera bolag), vilket ger en bättre riskspridning kontra att äga ett fåtal aktier. Det klassiska begreppet att ”inte lägga alla ägg i samma korg” är mer relevant än någonsin i det här sammanhanget eftersom en aktiefond består av flera olika aktier tillskillnad från att äga en enskild aktie.

Det ena behöver dock inte utesluta det andra, däremot skulle jag säga att det kräver djupgående kunskaper för att välja enskilda aktier och analysera sina innehav. För att ge sig själv bästa möjliga förutsättningarna att långsiktigt lyckas med aktier behöver man vara beredd att lägga ner mycket tid. Tid är för många en bristvara varför det är svårt att lägga ner det engagemang som krävs för att löpande analysera och utvärdera sina aktieinnehav. Det här är en stor anledning till att ett stort behov utav fonder uppstår!