Begreppet ränta på ränta är sedan länge vedertaget och kallades av Albert Einstein för världens åttonde underverk, den starkaste kraften i universum. Vi är beredda att hålla med.

 

Ränta på ränta effekten bygger på principen att när avkastning återinvesteras så ger det avkastning även på tidigare avkastning vilket gör enorm skillnad över tid. Konkret innebär ränta på ränta effekten att varje år som du får ränta på dina pengar så ökar ditt totala belopp. Året därpå, när du får ränta igen så får du ränta även på föregående årsavkastning. För att göra en liknelse med något helt annat kan det jämföras med en snöboll som rullar i snön, snöbollseffekten. På samma sätt som att en snöboll rullandes i en nerförsbacke bara blir större och större växer kapitalet och blir större tack vare ränta på ränta effekten.

 

När du sparar i Fundler drar du givetvis nytta av ränta på ränta effekten, fördelen är att processen är automatiserad och ingenting du på egenhand behöver ordna med. Precis som att en snöboll rullar av sig självt och tillslut blir enorm. Håll det här i åtanke när du investerar ditt kapital och var beredd på att investera långsiktigt för det är i slutändan du själv som kommer glädjas mest åt det.