Fiat Chrysler och Renault på väg gå ihop

Fiat Chrysler vill gå ihop med franska Renault och bilda världens tredje största biltillverkare vilket framgår av ett pressmeddelande från Fiat Chrysler på måndagsmorgonen. Båda biltillverkarna steg kraftigt på börsen samma dag.

 

Skatteuppgörelsen skjuts upp

Vi har tidigare rapporterat om ett nytt avtal mellan Sverige och Portugal som sätter stopp för den som vill lyfta upp sina tjänstepensioner skattefritt. Nu ser det ut som att avtalet träder ikraft först 2021.

 

SAS Strejken blev kostsam

I tisdags redovisade SAS en förlust på 1,2 miljarder kronor för årets andra kvartal och man bedömer att enbart strejken kostade flygbolaget 650 miljoner. Nästan 4.000 avgångar ställdes in, något som påverkade närmare 400.000 resenärer.

 

USA inför importtullar på varor från Mexiko

Under natten till fredagen meddelade USA:s president Donald Trump att USA från och med den 10 juni kommer att införa importtullar på 5 % på alla varor från Mexiko tills inflödet av ”illegala migranter” från Mexiko till USA stoppas. Vita huset meddelar att tullarna kommer att höjas månatligen till som högst 25 procent den 1 oktober, om inte Mexiko vidtar omedelbara åtgärder.

 

Sveriges ekonomi fortsatt stark

Sveriges BNP ökade mer än väntat under det första kvartalet och steg med 0,6 procent, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 steg BNP 2,1 procent.