Priserna på bostäder stiger i Stockholm

I juli har priserna på bostadsrätter tickat uppåt och enligt mäklarstatistik säljs många av de objekt som ligger ute till försäljning.

 

Dyster stämning i svensk ekonomi

Enligt Konjunkturinstitutets barometerindikator är stämningen i svensk ekonomi svagare än vanligt. Investeringarna har börjat avta och det är främst tillverkningsindustrin och tjänstesektorn som ser dyster ut.

 

ECB ser över inflationsmålet

Europeiska centralbankens inflationsmål ska ligga omkring 2% och har inte reviderads sedan 2003. Enligt uppgifter till Bloomberg har ECB inlett en utredning kring huruvida inflationsmålet skall ändras.

 

Svag krona – dåligt för utlandspensionärer

På 5 år har svenska kronans värde mot euron sjunkit omkring 15% och 30% mot dollarn. Samtidigt ökade antalet utlandsboende pensionärer med omkring 6000 personer vilka totalt uppgår till 160 000. Resultatet av en svagare krona är både minskad köpkraft och levnadsstandard.

 

Fler arbetslösa i år

I juni var 427 000 personer arbetslösa (7,6%) vilket är en ökning med 24 000 personer jämfört med juni 2018 enligt SCB (statistiska centralbyrån).