Tesla slår förväntningarna

Teslas aktie har stigit kraftigt under året trots att bilindustrin har det tufft. När bolaget släppte sin delårsrapport slog man analytikernas förväntningar och omsättningen uppgick till 6,04 miljarder dollar.

 

Avgiftshöjning att vänta

I en nyligen genomförd enkät av SBC (Sveriges Bostadscentrum) uppger 30% av 400 tillfrågade bostadsrättsföreningar att de nyligen höjt, eller avser att höja avgifterna.

 

Rekordhög ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten bland ungdomar ökade i juni med 8,7% och uppgick totalt till 32,3%. Detta enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

 

Rekorddyster ekonomi i Sydkorea

För första gången sedan 2003 befinner sig Sydkorea i en lågkonjunktur och exporten har sjunkit till nivåer som inte synts till sedan 60-talet. För årets första kvartal sjönk BNP med 3,3% vilket är det största fallet sedan 1998.