I Sverige har vi tre typer av konton för fondsparande; fonddepå, investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF). Med fler alternativ kommer frågan vilken typ av konto som är bäst. Och det enkla svaret är, det beror på. Flera faktorer avgör vad som är bäst för just dig och din investering.

För de allra flesta är det enklast och bäst att ha pengarna på ett ISK. Som investerare hos Fundler så sker ditt sparande i just ett investeringssparkonto. Vi ska ta och titta på de vanligaste argumenten för och emot de olika typerna av konton.

Förväntad avkastning och beskattning

Generellt sett är ISK eller KF det mest gynnsamma om du tror att din avkastning kommer att bli högre än 1,27 % för 2020. Det är på grund av att skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkring är 30 % av statslåneräntan (året innan), och på en vanlig depå (som aktie- och fondkonto) betalas 30 % kapitalvinstskatt på eventuella vinster. Det innebär att du beskattas för din vinst direkt när du säljer dina värdepapper, medan ISK och KF beskattas du med schablonskatt och möjliggör transaktioner och uttag utan enskild beskattning. Vi visar vad det innebär med ett exempel:

Deklaration

För investeringssparkonto och kapitalförsäkring behöver du inte deklarera dina enskilda värdepappersaffärer eftersom du betalar en schablonskatt. Den bank,  förvaltare eller institut där du har dina värdepapper eller försäkringar rapporterar in ditt skatteunderlag åt dig. Fundler rapporterar på samma sätt löpande in alla uppgifter till Skatteverket, du som kund behöver därför inte göra någonting själv. Genom att använda ett investeringssparkonto kan du därmed göra obegränsat antal transaktioner och även ta ut pengar utan att betala någon reavinstskatt vid försäljningstillfället.

Utdelningar

Utdelningar som du har i en depå beskattas med 30 procent enligt exemplet ovan. På ett ISK eller en KF betalar du enligt samma exempel ingen skatt på utdelningarna utan de beskattas som en del av hela kontots värde genom schablonbeskattningen. Det gör att ISK och KF blir intressanta för utdelningsinvesteraren oavsett om du sparar i fonder eller aktier där utdelningen återinvesteras.

Ägarskap

En stor skillnad mellan KF och de två andra typerna av konton är att banken eller nätmäklaren står som ägare för dina värdepapper på en KF. Du är istället en förmånstagare för försäkringen. Det innebär att du, till skillnad från med en ISK eller depå, kan ange en annan förmånstagare för försäkringen. Om du skulle avlida är det denna person som får pengarna i din KF, för ISK eller en depå tillfaller kapitalet dödsboet.

Slutsats

Vilken typ av depå du bör välja beror alltså på. När du sparar i fonder eller svenska aktier är det enklast och bäst med ett investeringssparkonto, givet att värdeutvecklingen förväntas bli tillräckligt stark. Du står som ägare för alla innehav men slipper deklarera några försäljningar.