Lägre inflation i september

Konsumentpriserna steg betydligt mindre än väntat i september och inflationen sjönk till 0,3% i årstakt jämfört med 0,7% i augusti. Båda siffrorna är långt under Riksbankens mål på 2%.

 

Turismen tappar

Trots att fler svenskar valde att ta semester hemma så har turistbranschen tappat omkring 33 miljarder. Detta enligt branschorganisationen Visita.

 

Kemikalieskatt på kläder och skor 2022

Den nya skatten kommer att införas på alla kläder och skor. Enligt förslaget får sedan handlare som kan visa att varorna är giftfria tillbaka 95% av skatten.

 

Minskad orderingång för Sandvik

Sandviks orderingång minskade från nästan 25 miljarder kronor till 19,9 miljarder kronor och tredje kvartalets vinst före skatt landade på 3,9 miljarder kronor.