Allmänna villkor

Fundler AB, 559002-0672, är ett aktiebolag baserat i Stockholm, Sverige, som har som sin huvudsakliga verksamhet att utveckla och distribuera appen Fundler i App Store och på Google Play. Fundler erbjuder användaren oberoende finansiell rådgivning samt handel och förvaring av investeringsfonder och noterade instrument i egenskap av anknutet ombud till värdepappersbolaget Evida AB, 559117-2456, som står under Finansinspektionens tillsyn. Alla kundmedel förvaras på klientmedelskonton i Skandinaviska Enskilda Banken och omfattas av statliga Riksgäldens investerargaranti. För att använda tjänsterna ska du vara 18 år fyllda och ha tillgång till Mobilt BankID för säker identifiering.

Avtalstid

Genom att använda appen Fundler och dess tjänster bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt detta användaravtal. Avtalet börjar gälla omedelbart och löper tills vidare tills en tidpunkt fem år efter sista gången som användaren använde appen direkt såväl som indirekt genom att ha innehav på konto hos Fundler. Fundler äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan ifall användaren använder appen för olagliga ändamål eller på ett sätt som den inte är avsedd för eller ifall användaren uppvisar misstänkt eller annat beteende som tyder på olämplighet att använda Fundler.

Ansvarsbegränsningar

De investeringsprodukter som Fundler rekommenderar är utgivna av andra företag, oftast banker eller fondbolag. Fundler ska inte hållas ansvarigt för hurvida de utför sina tjänster i relation till lagar och förordningar samt utfästelser från deras sida, eller ej. Fundler är beroende av flera andra system från bland annat S-E-Banken, Bankgirocentralen, Infront med flera för tex kursinformation, orderläggning, betalningsströmmar, förvaring av finansiella instrument och kontanter med mera. Fundler ska inte hållas ansvarig för skador som beror på fel eller tillfälliga driftstörningar i något av de externa system som Fundler är beroende av. Även Fundler kan ibland driftstoppas av planerade eller oplanerade anledningar och ska inte hållas ansvarig för skador till följd av sådan så länge de inte beror på grov vårdslöshet. Fundler ska inte heller hållas ansvarig för skador som beror på att användaren inte har korrekt och felfri utrustning eller händelser som följer av så kallade force majeure såsom väder, terror eller krig.

Klagomål

Fundler AB erbjuder sparande på investeringssparkonto (”ISK”) samt inom försäkringar, detta innebär att det är olika kontaktvägar beroende på vilken tjänst ens klagomål avser. Gällande sparande på ISK, sparande i appen, så är Fundler AB anknutet ombud till Evida AB och agerar under Evidas tillstånd, därför ska klagomål avseende sparande inom ISK skickas till Evidas klagomåls ansvarig Per Palmström, per@evida.se. För mer information om Evidas klagomålshantering hänvisas till Evidas hemsida https://evida.se/juridisk-information/

Klagomål som omfattar sparande inom försäkringar, tex pensionsförsäkring och kapitalförsäkring, går under Fundler ABs egna tillstånd och ska därmed skickas till Fundlers klagomålsansvarig Patrik Ståhl, patrik.stahl@amelegal.se

Kundtjänst finns lätt tillgänglig genom en chattfunktion direkt i Fundler-appen. Förutom kundtjänst finns även licensierade rådgivare, teknisk support och Fundlers klagomålsansvarig tillgänglig i chatten för eventuella frågor vart man ska skicka sitt klagomål. Riktlinjer avseende klagomål finner ni under https://fundler.se/legala-dokument/

Vid eventuell tvist bör användaren i första hand vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, eller ifall det inte är tillämpligt till Stockholms Tingsrätt som första instans.