Fundler Weekly vecka 31

Fundler Weekly vecka 31

KI: Ökad framtidstro i näringslivet. Konjunkturbarometern som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg med 8,1 enheter i juli. Samtliga branschindikatorer pekar uppåt och ökningen förklaras med minskad pessimism om framtiden.