Fundler Weekly vecka 34

Fundler Weekly vecka 34

Sedan i juli i år trädde en ny lag i kraft som ger Skatteverket nya muskler att ge sig på den organiserade brottsligheten, utreda fler brott och utöka underrättelseverksamheten till att även omfatta penningtvättsbrott och falska identiteter.