Tack till alla våra kunder!

Tack till alla våra kunder!

Under året lanserade vi tre nya portföljer med fokus på maximal riskjusterad avkastning. Fundlers portfölj Global Framtid har den högsta avkastningen bland alla fondrobotar med hela 39,48% avkastning.