• Alla inlägg
  • Förvaltarkommentar
  • Fundler Weekly
  • Pension

Fundler Weekly Vecka 42

Ekonominyheterna vecka 42. Veckans viktigaste ekonominyheter och aktuella ämnen uppdateras varje söndag i Fundler weekly.

av Tobias Lundqvist

Bitter eftersmak vid börsintroduktioner – majoriteten har förlorat 25 procent i värde, första året!

Bitter eftersmak vid börsintroduktioner – majoriteten har förlorat 25 procent i värde, första året! En sammanställning av kursutvecklingen för samtliga börsnoteringar under 2021, visar att chansen till snabba pengar på noteringsdagen är ett minne blott!

av David Unver

Fundler Weekly Vecka 41

Ekonominyheterna vecka 41. Veckans viktigaste ekonominyheter och aktuella ämnen uppdateras varje söndag i Fundler weekly.

av David Unver

Information om Nord Fondkommission och Fundlers värdepapperstillstånd

På onsdagsmorgonen meddelade Finansinspektionen att företaget Nord Fondkommissions tillstånd för handel av värdepapper dras in. Fundler har eget tillstånd för försäkringsrådgivning, men för förvaring och handel av värdepapper har vi varit så kallat ”anknutet ombud” till Nord. Nu kommer Fundler säkra detta administrativa tillstånd på annat sätt. Det finns flera tillgängliga alternativ och inom kort kommer vi presentera vilket vi har valt. Under tiden fortsätter allt precis som tidigare.

av Annika Javestad

Fundler Weekly Vecka 40

Ekonominyheterna vecka 40. Veckans viktigaste ekonominyheter och aktuella ämnen uppdateras varje söndag i Fundler weekly.

av Tobias Lundqvist

Förvaltarkommentar september 2021

Portföljförvaltare David Unver sammanfattar utvecklingen av världens börser och Fundlers portföljer i Fundlers förvaltarkommentar för september 2021

av David Unver

Fundler Weekly Vecka 39

Ekonominyheterna vecka 39. Veckans viktigaste ekonominyheter och aktuella ämnen uppdateras varje söndag i Fundler weekly.

av David Unver

Skuldberget ökar – kan USA gå i konkurs?

Det har under lång tid funnits en tilltagande oro bland investerare rörande USA:s ständigt växande statsskuld. Den är nu omkring 150% av BNP och det finns inga som helst tecken på att den skulle minska i närtid. Vi ställer oss frågan hur långt USAs statsskuld kan tillåtas växa och om det finns någon sanning i att USA faktiskt kan gå i konkurs?

av Ulf Ahrner