av Jacob Liebermann
1 februari, 2023

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Välkomna till första avsnittet av Fundler Weekly! Vi tar tillfället i akt och ”checkar in”,  kollar hur vi mår, vad vi tror om börsen och vad vi ser framför oss 2023. Självklart går vi in mer på djupet kring vad ni kan förvänta er av formatet och vilka höjder vi vill nå med podden.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.