Profilbild
av Mohammed Salih
8 februari, 2023

I dagens avsnitt diskuterar vi tillsammans med Fundlers grundare och investeringschef Ulf Ahrner, om man kan slå index, världsläget, den svaga svenska kronan och hur man bör tänka kring att svenska företag blir uppköpta till höger och vänster. Utöver det pratas det om den svenska inflationen, USA:s konsumtion som tycks fortsätta och om uppgången verkligen är hållbar.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.