av Jacob Liebermann
15 februari, 2023

I veckans avsnitt  tar vi upp ett av de mest brännande ämnena i dagens samhälle – hållbarhet. Vi har bjudit in Alexander Jansson, VD och expert på området från CB Fonder, för att diskutera ämnet i djupare detalj. Under samtalet utforskar vi vad begreppet hållbarhet egentligen innebär och vilka faktorer som påverkar vår planet och dess förmåga att fortsätta vara en beboelig plats för framtida generationer. Ett måste avsnitt!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.