Profilbild
av Mohammed Salih
22 februari, 2023

Det är dags för vårt första frågeavsnitt då vi har fått in en hel del frågor från er lyssnare och självklart svara på dessa. Vi går igenom inflation, räntor och investeringsfilosofi  och mycket mer. . Oavsett om du är nybörjare inom ekonomi eller vill fördjupa dina kunskaper, så är det här avsnittet för dig.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.