Profilbild
av Mohammed Salih
1 mars, 2023

Möt Joel Dahlberg, mannen bakom bankbluffen och pensionsbluffen.
Det påstås att svenska bankkunder luras på tusentals kronor av bankpersonal som undanhåller information och säljer dåliga och dyra tjänster, även om det finns bättre och billigare alternativ tillgängliga. Många betalar höga avgifter för banktjänster som de inte behöver eller som de skulle kunna få till ett lägre pris. Andra kunder kan ha blivit snuvade på bolånerabatten och betalar mer än de borde.  Detta och mycket mer diskuteras i podcast avsnittet som gästas av Joel Dahlberg, en svensk ekonomijournalist och författare. Som skrivit hela fyra böcker. Två av böckerna, bankbluffen och pensionsbluffen berör de ämnena vi diskuterar i podcasten men vi diskuterar också hans senaste bok, Den döde på balkongen.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.