av Jacob Liebermann
8 mars, 2023

Uppdaterad: 15 mars, 2023

I veckan fick vi en pratstund med författaren och föreläsaren Leni Ekendahl. Vi bjöd in Leni för att hon brinner för frågor som rör kvinnor och deras ekonomi. Ett jätteviktigt ämne och ett perfekt avsnitt för att hedra internationella kvinnodagen!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.