Profilbild
av Mohammed Salih
15 mars, 2023

Idag gästas vi av Fundlers CTO och pratar om tacksamhet. Vi får höra om ett barns uppväxt mitt i ett brinnande inbördeskrig och om lyckan att komma till Sverige. Vi pratar också om hur man ska ta känslomässigt avstånd till pengar och börsen.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.