Profilbild
av Mohammed Salih
22 mars, 2023

I dagens podcastavsnitt gästas vi av Ulf Ahrner, grundare och investeringschef på Fundler för att prata om bankkrisen och den svenska oron. Vad betyder det nu när banker kraschat och varför händer det här just nu? Kommer läget att stabiliseras? Hur påverkas Sverige av det som händer i USA och Europa? Kan det här vara starten på en ny finanskris?*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.