av Jacob Liebermann
29 mars, 2023

I detta avsnitt intervjuar vi en härlig kvinna vid namn Monica Sjödin om ekonomi och möjligheten att skapa ett liv med större frihet.

I dagens avsnitt av vår podcast utforskar vi frågan om hur man kan uppfylla sina drömmar och skapa ett liv enligt sina egna villkor utan att behöva vänta tills man går i pension. Monica driver Pensionsguiden där hon hjälper människor att se över sin ekonomi och skapa självförtroende i sin ekonomi. Även om många tycker att det är tråkigt att prata om ekonomi och pension kan det faktiskt vara enklare än vad man tror med rätt hjälp och till och med kul och givande.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.