av Annika Javestad
15 oktober, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Under september uppgick det totala nysparandet i fonder till drygt 10 miljarder kronor. Precis som i augusti var det i huvudsak till aktiefonder som spararnas pengar gick, medan räntefonder hade högre uttag än insättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade och var i slutet på september drygt 5 000 miljarder kronor.

I den senaste sammanställningen från Fondbolagens förening var nysparandet i fonder under september totalt 10 miljarder kronor. Störst var spararnas intresse i aktiefonder som hade insättningar på närmare drygt 12 miljarder kronor i september. Av svenskarnas totala fondförmögenhet är 62 procent placerade i aktiefonder.

”Aktiefonder fortsatte att uppvisa inflöden under september månad. Vi kan därmed notera att fondspararna för sjätte månaden i rad, efter börsnedgången i mars, köpte aktiefonder och sålde korta räntefonder”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

Fondformogenhet

Det populäraste sparmålet för Sveriges fondsparare är pensionen. 50 procent av kvinnorna och 43 procent av männen uppger att de har behov av att komplettera med ett privat pensionssparande, därefter kommer buffert som det näst vanligaste sparmålet. Det framkommer av Fondbolagens förenings stora Fondspararundersökning 2020. Undersökningen visar också att andelen som fondsparar privat har ökat från 65 till 70 procent sedan 2018 och att man i allt högre utsträckning använder ett investeringssparkonto (ISK) för sin investering.

Även på Fundler ser vi ett ökat intresse kring just långsiktigt sparande i aktiefonder och enkelheten med ett ISK. I samband med att vi öppnade upp vår bästa presenterande portfölj Global Framtid Potential i slutet på augusti ökade nya insättningar i portföljen markant. En trend som hållit i sig även under september och inkluderar också våra andra portföljer med högre andel aktier- än räntefonder.

Vår förvaltare David Unver summerade som vanligt marknadsläget för september i ett separat blogginlägg, samt redogjorde för utvecklingen i våra portföljer. Du kan alltid följa portföljerna löpande här: (Fundlers portföljer) eller logga in på appen eller webbappen.