av Jacob Liebermann
5 april, 2023

I veckan tar Tova Larsson från Ung Privatekonomi plats i studion för att belysa vikten av att yngre lär sig om ekonomi, sparande och investeringar. Vi vrider och vänder på detta viktiga ämne och önskar er en härlig och inspirerande lyssning!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.