Profilbild
av Mohammed Salih
12 april, 2023

I dagens avsnitt går vi igenom lyssnarfrågor och utöver det gästar Fundlers förvaltare David Unver för att berätta om rådande marknadsläge.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.