Profilbild
av Mohammed Salih
19 april, 2023

I över två år har Erik kartlagt ett enormt misstänkt pyramidspel, orkestrerat av svenskar. Vad är egentligen ett pyramidspel och vilka ”tecken” ska man leta efter för att upptäcka ett? Ja detta och mycket mer går vi igenom i veckans MÅSTE avsnitt!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.