av Jacob Liebermann
26 april, 2023

På plats i studion har vi ingen mindre än den ”arge optimisten” Mathias Sundin. Mathias är mannen bakom Warp News, en stiftelse som fokuserar på lyfta möjligheter. I veckans avsnitt pratar vi om det heta ämnet AI och fördelar med det!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.