av Jacob Liebermann
3 maj, 2023

Veckans avsnitt av Fundler Weekly gästas av Omnicom Media Groups vd Fredrik Eriksson. Han ger sin syn på vilka möjligheter det finns för företag att ta marknadsandelar i det tuffa ekonomiska klimat vi befinner oss i. Fredrik avslöjar några av de vanliga misstag många annonsörer gör och vi får veta vilka krav på omställningar det förändrade konsumentbeteendet innebär.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.