av Jacob Liebermann
31 augusti, 2022

Uppdaterad: 1 september, 2022

Den 11 september är det val i Sverige. Anna och Jacob har bjudit in Fundlers förvaltningschef Ulf Ahrner för att prata om hur de olika utfallen av valen påverkar våra plånböcker. Ulf reder ut vilka som är de viktigaste frågorna för det privata hushållet och förklarar innebörden av lafferkurvan som en illustration för att förhållandet mellan ökade skattehöjningar och ökade skatteintäkter inte är definitivt. Dessutom får vi veta hur Ulf själv tror det går i valet.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.