Profilbild
av Mohammed Salih
10 maj, 2023

I veckans avsnitt gästar Therese Nyrén, fondförvaltare på Lucy Global Fund. Vi diskuterar lyxmärken och varför de står starka även i tuffare tider. Vi utforskar trender i samhället som påverkar hur vi konsumerar och hur lyxmärken anpassar sig till dessa förändringar. Therese ger oss insikter om hur investerare kan utnyttja den globala lyxmarknaden och hur man navigerar i en föränderlig ekonomisk värld.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.