av Jacob Liebermann
12 oktober, 2022

Anna och Jacob har bjudit in David Vestin på Riksbanken för att få svar på alla frågor om den stigande räntan och varför man höjer den så snabbt just nu. Hur stora höjningar beräknar man ytterligare och varför ligger Riksbankens inflationsmål på just två procent? Anna undrar också varför man inte tar med bostäder och finansiella instrument i inflationsprognosen och Jacob vill veta varför man inte har agerat tidigare.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.