av Jacob Liebermann
26 oktober, 2022

Anna och Jacob har bjudit in Marie Wikander från bolaget Wndy som är ”HR on demand”. Marie berättar om den tekniska plattformen Wndy erbjuder sina kunder och förklarar värdet av psykisk hälsa på arbetsplatsen. Vi vet nämligen att psykisk ohälsa på arbetsplatsen ökar, vilket får stora konsekvenser för både bolagets och den anställdas ekonomi. Marie ger sina bästa tips för hur vi bör tänka och agera för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.