av Jacob Liebermann
2 november, 2022

Fundlers sparekonom Mohammed Salih gästar Anna och Jacob i ett samtal om ekonomi och integration. Mohammed var bara två år när han flydde med sin familj från krigets Irak och först när han var 15 år fick familjen uppehållstillstånd i Sverige. Han berättar om sin syn på pengar och hur den har präglats av att han tvingades leva på flykt under större delen av sin uppväxt, hur han upplever integrationen av hans familj in i samhället och om drivkraften att göra sig själv till en ekonomiskt fri individ.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.