av Jacob Liebermann
17 maj, 2023

I veckans avsnitt har vi äran att välkomna en särskild gäst till studion. Ingen mindre än David Unver – framstående förvaltare på Fundler. David ger sin syn på världsekonomin och det rådande globala läget. Dagen till ära dyker vi ner i makroekonomiska frågor och undersöker olika faktorer som påverkar världsekonomin, så som geopolitiska händelser och centralbankspolitik.

Hur har börsen reagerat på de senaste händelserna och vilka trender och möjligheter kan identifieras? Ja detta och mycket mer kommer David dela sin syn på samt ge oss perspektiv på hur investerare kan navigera i dessa turbulenta tider och potentiellt dra nytta av läget. In och lyssna!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.