Profilbild
av Mohammed Salih
24 maj, 2023

I veckan tar Slipp Redovisnings VD Lars Olsson plats i studion för att prata digitalisering och hur han vill ta Slipp in i framtiden. Branschen är i transformation och det gäller att omfamna möjligheterna i stället för att se hinder och begränsningar. Vi utlovar ett spännande och dynamiskt samtal som ligger helt rätt i tiden!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.