av Jacob Liebermann
7 juni, 2023

I veckan träffade Fundler Weekly VD och grundaren för DBT Capital, Alexis Kopylov. Mycket har hänt senaste året och Alexis hjälper oss reda ut hur investeringsklimatet ser ut i Sverige. Vilka förutsättningar gäller för den som söker kapital? Vad funkar bra och vart finns mest utvecklingspotential? Ett kanon avsnitt med massor av matnyttigt innehåll, in och lyssna!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.