Profilbild
av Mohammed Salih
12 juli, 2023

I detta inlägg vill jag dela med mig av några viktiga lärdomar och insikter som jag upptäckte när jag kastade mig in i världen av börsinvesteringar. Att investera på börsen kan vara både spännande och lönsamt, men det är också viktigt att vara medveten om riskerna och att ha en strategi på plats. Så här kommer några saker jag önskar att jag visste innan jag började min investeringsresa.

1. Utbilda dig själv ordentligt

Innan du börjar investera är det avgörande att lära dig så mycket som möjligt om börsmarknaden och hur den fungerar. Förstå grunderna som prissättning av aktier, företagsvärderingar, olika investeringsstrategier och riskhantering. Det finns gott om resurser tillgängliga online, inklusive böcker, bloggar och videokurser, som kan hjälpa dig att bygga en solid kunskapsbas. Självklart finns det ett jättebra alternativ till att lägga ner massa tid på att utbilda sig själv och det är att någon annan sköta det åt dig, som till exempel oss på Fundler.

2. Mångfald i portföljen

En viktig lärdom är att inte satsa allt på ett kort. Att diversifiera din portfölj är avgörande för att minimera riskerna. Genom att sprida dina investeringar över olika branscher, tillgångsslag och geografiska områden kan du skydda dig mot volatiliteten på marknaden och potentiella förluster. En välbalanserad portfölj med olika tillgångar ger dig större chans till långsiktig tillväxt.

3. Tålamod är en dygd

Börsen är ingen motorväg till rikedom. Att investera är en långsiktig process som kräver tålamod. Att följa dagliga svängningar kan vara frestande, men det är viktigt att fokusera på det större perspektivet. Historiskt sett har marknaden visat en uppåtgående trend över tid, men det kan vara fluktuationer under kortare perioder. Att ha en långsiktig strategi och undvika kortsiktiga impulssäljningar kan vara avgörande för att nå dina investeringsmål.

4. Riskhantering

Alla investeringar innebär risk. Det är viktigt att vara medveten om och hantera denna risk. Sätt upp en investeringsbudget och investera bara pengar som du har råd att förlora. Att diversifiera din portfölj, som nämnts tidigare, kan också hjälpa till att minska risken. Dessutom är det klokt att sätta upp stoppförluster och ha en nödutgångsstrategi om en investering inte går som förväntat.

5. Känn din risktolerans

Alla har olika risktolerans när det gäller investeringar. Det är viktigt att vara ärlig mot dig själv och avgöra hur mycket risk du är beredd att ta. Att investera på börsen innebär osäkerhet och det är möjligt att du kommer att uppleva volatilitet och tillfälliga nedgångar. Ha en klar bild av dina egna ekonomiska mål och avsättning för att hantera eventuella förluster.


Att investera på börsen kan vara en spännande och lönsam resa, men det är viktigt att vara förberedd och ha en strategi på plats. Genom att utbilda dig själv, diversifiera din portfölj, vara tålmodig, hantera risker, hålla dig uppdaterad och ha realistiska förväntningar kan du öka dina chanser att lyckas som investerare. Kom också ihåg att varje investeringsresa är unik och att det är viktigt att anpassa din strategi till dina personliga mål och omständigheter.

Tänker du igenom ovan punkter innan du investerar har du goda chanser att lyckas på börsen. Men innan du sätter igång kan det också vara klokt att fundera på om man ska investera själv, ta hjälp av en fondrobot eller kanske göra både och?



*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.4