Profilbild
av Mohammed Salih
15 december, 2022

En av livets grundstenar – glöm inte bort sparandet

Sparande är en viktig del av livet, och en stabil ekonomi är en viktig grund för god hälsa på flera sätt. För det första kan en stabil och bra ekonomi bidra till att minska stress och oro, vilket ofta har en positiv inverkan på både fysisk och mental hälsa. När ekonomin känns stabil och man har en har en buffert för oväntade utgifter kan man känna sig tryggare och det blir lättare att hantera utmaningar och stressade situationer. En stabil ekonomi kan också ge möjligheten att unna sig saker som kan bidra till en bättre hälsa, till exempel fysiska aktiviteter eller att köpa hälsosam mat. Något man kanske ofta inte diskuterar.

När det kommer till sparande är det viktigt att välja en sparstrategi som passar ens egna mål och förutsättningar, och kanske viktigast av allt, att vara disciplinerad och uthållig i sitt sparande.

Ha en sparstrategi

Att ha en sparstrategi är viktigt eftersom det ger en strukturerad och disciplinerad metod för att spara pengar och skapa en hållbar ekonomisk plan. En sparstrategi kan innebära att man sätter undan en fast del av sin inkomst varje månad, eller att man sätter mål för hur mycket man vill spara och inom vilken tidshorisont. En sparstrategi kan också innebära att man väljer vilka typer av investeringar man vill göra, och hur man ska fördela sina pengar mellan olika tillgångsslag för att uppnå en balanserad och diversifierad portfölj. En väl uttänkt sparstrategi kan hjälpa dig att hålla motivationen och uthålligheten uppe i ditt sparande, och det ger även en tydlig plan för hur du ska nå ditt ekonomiska mål.

Ta kontroll över din ekonomi i dåliga tider

Att ta kontroll över sin ekonomi handlar främst om att ha en bra överblick över sin ekonomiska situation och att sätta upp realistiska mål för hur man vill hantera sina utgifter förhållande till inkomst. Här är sex handfasta tips för hur du ska komma igång med att ta kontroll över din ekonomi!

1. Sätt upp en budget och följ den noga för att undvika onödiga utgifter, och se till att ha koll på din ekonomiska situation

Att ha en budget är viktigt eftersom det ger dig en överblick av dina inkomster och utgifter. På så sätt ser du till att du har råd med det du behöver och att du inte spenderar mer pengar än du har. En budget kan också hjälpa dig att nå dina ekonomiska mål, oavsett om det handlar om att spara pengar, betala av skulder eller investera i något du drömmer om. Att ha en budget kan också hjälpa dig att undvika oväntade utgifter och minska risken för att hamna i ekonomiska svårigheter.

2. Spara regelbundet och sätt upp mål för hur mycket du vill spara

Det är viktigt att spara regelbundet och sätta upp mål för hur mycket man vill spara, och på så sätt säkerställer att du har tillräckligt med pengar för att täcka utgifter och du ökar chansen att uppnå dina ekonomiska mål. Genom att sätta upp tydliga mål för hur mycket du vill spara kan du håller du dig motiverad och på rätt spår. Det är också viktigt att spara regelbundet eftersom det kan hjälpa dig undvika att bli överväldigad av stora utgifter eller oväntade ekonomiska situationer. Tänk många bäckar små, några hundralappar över tid gör en större skillnad än vad du tror. Det är också viktigt att välja rätt sparform utifrån dina sparmål eftersom olika sparformer har olika risknivåer och olika avkastningspotential. Säg att ditt mål är att spara pengar till en händelse som är planerad att ske inom en snar framtid, till exempel en semester eller en ny dator. Då kan det vara bäst att välja en sparform med låg risk, såsom ett sparkonto (som nu faktiskt ger lite ränta i alla fall) för att säkerställa att du inte förlorar pengar eftersom du inte utsatt dem för någon risk. Om ditt mål är mer långsiktigt, tillexempel inför din pension, kan det vara bättre att välja en sparform med högre risk, såsom aktier eller aktiefonder, eftersom det kan ge högre avkastning över tid. Det är viktigt att du jämför vilka olika sparformer som finns och vad som passar dig innan du väljer en, se också till att ta hänsyn till din personliga riskprofil och din ekonomiska situation. På Fundler har vi erfarna och oberoende rådgivare som gärna guidar dig om du om du är osäker och behöver hjälp.

3. Ta reda på vad du betalar för lån, räntor, avgifter och krediter

Genom att jämföra dina nuvarande villkor med andra erbjudanden kan du se om det finns något bättre och billigare alternativ, och på så sätt spara pengar. Det här är särskilt viktigt om du har flera lån och krediter eftersom det kan vara svårt att hålla koll på alla produkter och de olika räntor och avgifter som gäller för dem. Genom att jämföra dina nuvarande villkor med andra erbjudanden kan du se om det finns något annat alternativ som kan hjälpa dig att få bättre villkor och spara pengar på det sättet. Det kan löna sig att vara otrogen och här finns de riktigt bra pengar att spara.

4. Se över försäkringar och avtal

Det är bra att se över sina försäkringar och avtal med jämna mellanrum för att se om det finns möjlighet att sänka kostnaderna. Det kan vara så att du har försäkringar eller avtal som du inte längre behöver, eller att det finns billigare alternativ på marknaden. Genom att jämföra olika försäkringar och avtal och välja de som passar dina behov bäst kan du spara pengar på lång sikt. Det är dock viktigt att du fortfarande har en tillräckligt bra försäkring som täcker dina behov, så det är bra att göra en noggrann undersökning innan du väljer en försäkring eller ett avtal.

5. Inventera hemma och sälj det ni inte behöver

Det finns flera skäl till att man bör inventera hemma och sälja saker som man inte längre behöver. För det första kan det ge extra pengar, vilket kan vara viktigt i tuffare ekonomiska tider. Dessutom kan det leda till att man har färre saker hemma, vilket kan bidra till att man känner sig mindre stressad och mer organiserad. Det kan också vara bra för miljön, eftersom det innebär att saker som man inte längre behöver inte hamnar i soporna utan i stället kan återanvändas av någon annan.

6. Extrajobb om tid finns

Det är lätt att fastna vid tanken att man endast kan spara pengar genom att sluta konsumera men i en budget finns det både en kostnadssida och en inkomstsida man kan kontrollera. I tipset ovan har vi redan inventering och försäljning av prylar hemma men man kan också försöka hitta ett extrajobb, antigen ett jobb där man behöver vara på plats fysiskt men alternativt finns också för extrajobb hemifrån, marknadsundersökningar hos välkända bolag som Sifo eller Ipsos är ett sådant och något jag har själv haft. Ett enkelt sätt att dryga ut kassan!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.