av Maria Franzon
25 september, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Under augusti månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 9,1 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes huvudsakligen i aktiefonder, medan räntefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 183 miljarder kronor och uppgick i slutet av augusti till 5 039 miljarder. 

I en färsk rapport från Fondbolagens förening var nysparandet i fonder under augusti totalt 9,1 miljarder kronor. Störst var spararnas intresse i aktiefonder som hade totala insättningar på närmare 40 miljarder kronor i augusti. Det gör att den totala förmögenheter i aktiefonder närmar sig nivåerna för januari, innan det massiva uttaget av pengar i samband med pandemin, på 15 respektive 80 miljoner kronor i februari och mars.

”Efter en historisk skakig vår är nu svenska sparares fondförmögenhet tillbaka omkring rekordnivåer. Fondspararna fortsätter, likt föregående månad, att satsa på Sverigefonder och branschfonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Som vi nämnde i månadsrapporten för augusti var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och Stockholmsbörsens värde steg med 3,7 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 13,3 miljarder kronor, det vill säga skillnaden mellan insättningar och uttag. Störst insättningar gjordes i branschfonder och Sverigefonder, följt av globalfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under augusti och uppgick till 5 039 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var drygt 60 procent placerade i aktiefonder.

En summering av utvecklingen i Fundlers portföljer finns alltid på vår portföljsida och dina individuella portföljer hittar du i självklart i appen eller på webben.

Vi har även sammanställt utvecklingen av vår populära portfölj Global Framtid Potential med hög exponering mot aktiefonder. Utvecklingen har jämförts med likvärdiga konkurrenter med samma risknivå under perioden 19-08-31 till 20-08-31.

Fundler-utveckling-jamforelse