Profilbild
av David Unver
18 juni, 2021

Uppdaterad: 7 december, 2021

Flera börser runt om i världen handlas i skrivande stund på all time high-nivåer. Rekordnivåer brukar efterföljas av nya rekord vilket tenderar att förlänga börsfesten längre än man vanligtvis tror. Det är något vi har sett det senaste året när tidigare rekord tangeras så gott som varje månad. Riskaptiten är hög bland investerare och har generellt varit hög sedan bottennoteringen i kölvattnet av Covid-19 i slutet av mars i fjol. Nu, drygt 15 månader senare efter att pandemin utlöste de största svängningarna i aktiemarknadens historia, har börskurserna stigit kraftigt från nivåerna före Covid-19.

Flera indikatorer tyder på höga marknadsvärderingar samtidigt som den globala ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas och går successivt in mot högkonjunktur. Har börsen mer att ge eller ska man vara försiktig framöver? Både och. Är man långsiktig så ska man inte vara orolig men som kortsiktig investerare hade jag varit ytterst selektiv i mina placeringar.

VIX-index ger fingervisning på kommande svängningar på börsen

För att mäta marknadens förväntningar på börsens svängningar (volatilitet) och få en fingervisning på marknadens riktning på kort sikt, brukar jag snegla på VIX. Det är en förkortning på Market Volatility Index och speglar realtidskurserna på optionerna som går mot det stora amerikanska börsindexet S&P 500. Enkelt uttryckt är det ett framåtblickande index som visar volaliteten de kommande 30 dagarna hos S&P 500. Indexet, även kallat ”fear index” eller ”risk index”, används ofta som riktmärke för hela den amerikanska börsen. Eftersom USA-börserna tenderar göra avtryck på världens börser, används det också för att mäta förväntningarna på volaliteten på de globala marknaderna. Ett högt VIX-värde signalerar osäkerhet och större svängningar på börsen, medan ett lågt värde indikerar en lugn marknad och hög riskaptit hos investerare. VIX nådde sin högsta nivå någonsin den 16 mars 2020, mitt under coronakraschen, när S&P 500 rasade med 12 procent – den största nedgången en enskild handelsdag i indexets historia.

Ansträngda värderingar väger lätt mot fortsatt starkt börssentiment.
Ovan graf illustrerar svängningarna de senaste 30 åren på den amerikanska aktiemarknaden. Grafen visar tydligt hur volaliteten ökar när det råder osäkerhet på börsen och hur extremt svängigt marknaden rör sig vid kriser såsom Covid och finanskrisen.

Vid publicering av detta inlägg ligger VIX-index på omkring 17 vilket är under det historiska snittet. Värde under 20 signalerar att marknaden är lugn och att investerarna är komfortabla med att öka sitt risktagande. Det kan tolkas som att marknadens förväntningar för större svängningar den närmaste månaden får ses som låg och därmed korrelerat med mindre osäkerhet och ett positivt börssentiment.

Allt fler bolag börsnoteras

I takt med att klimatet på börsen fortsätter vara väldigt positivt märks en ovanligt hög noteringsskörd på världens börser. Det är inte ovanligt att man väljer att ta bolag till börsen när riskaptiten är hög och sentimentet positivt. Jämför vi med fjolåret kunde 466 nya bolag handlas på de amerikanska börserna jämfört med 514 börsnoteringar de första fem månaderna i år. Den starka trenden har eldats på av det stora intresset för så kallade spac-bolag, som efter notering har byggt en tillräckligt stark kassa för att förvärva befintliga börsbolag. Vi ser nästan samma mönster i Sverige. Under hela 2020 noterades 93 nya bolag på de olika listorna, att jämföra med 86 som introducerats på börsen under första halvåret. Den svenska börsen kan dessutom se fram emot hela 149 kommande IPO:s under sommaren och hösten – nytt rekord i antal börsnoteringar under ett enskilt börsår.

Att rekordmånga bolag väljer att emittera sina aktier över börsen signalerar en stark tillförsikt att marknaden kan fortsätta i samma riktning som det senaste året med stigande börskurser. Den starka noteringsskörden har också drivits av högre företagsvärderingar på aktiemarknaden och expansiv penningpolitik av världens centralbanker samt den låga räntan.

Marknadsvärderingarna uppnår rekordhöga nivåer

På flera håll har marknadsvärderingarna kommit upp på rekordhöga nivåer vilket skapar orosmoln om kurserna verkligen kan fortsätta. Den amerikanska aktiemarknaden är ett exempel där värderingarna nu är betydligt högre än sitt historiska snitt, på såväl fem som tio år. Jag ställer börsvärdet i relation till det bokförda värdet på bolagen och noterar att investerare i dagsläget betalar 53 procent mer för varje enskild bokförd dollar än vad man gjort de senaste tio åren. Från ett femårs-perspektiv ger samma beräkning 34 procent högre än det historiska snittet. Det kan tolkas som att marknaden är väldigt dyr ur ett historiskt perspektiv eller att marknaden har väldigt positiva framtidsutsikter och därmed villiga att betala mer. I Sverige är skillnaderna inte lika stora i förhållande till historiska nivåer och ser betydligt mer attraktivare ut trots stigande börskurser.

När bolagen rapporterade högre vinster än analytikernas estimat för första kvartalet förväntades initialt en rusning i aktiekurserna. Men de starka kursreaktionerna på de positiva resultaten lyste med sin frånvaro. Det gav en tydlig signal att marknaden redan förväntade sig ökade vinster. Stigande vinster och aktiekurser som utvecklas i sidled påverkar bolagens p/e-tal, alltså priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie. Amerikanska S&P 500 handlas till p/e 26 med ett rullande 10 års snitt på 19 och svenska aktiemarknaden på drygt 12 med ett rullande 10 års snitt på 15. Det innebär bland annat att värderingen i USA-börsen har kommit upp 35 procent högre än snittet medan svenska aktiemarknaden handlas 12 procent billigare än sitt tioåriga genomsnitt. Svenska börsen som tillhör bland de starkaste marknaderna hittills i år, handlas till en kraftig rabatt på drygt 48 procent jämfört med amerikanska börsen.

Den amerikanska aktiemarknaden är dyrare än någonsin medan den svenska är fortsatt attraktiv, även om Stockholmsbörsen noteras på rekordhög nivå. Under rådande börsklimat fyller inte nyckeltalen lika stor funktion som de gjorde för några år sedan. Idag har vi centralbanker som dikterar villkoren och dopar börserna med rekordstora stimulanser.

Vad är det som talar för en fortsatt uppgång på börsen?

Min syn är att den ekonomiska återhämtningen eskalerar och att en rekordstark tillväxt väntas dem kommande ett till två åren. Det är fortsatt starka kapitalflöden till aktiemarknaden som ger bränsle till börskurserna. Efterfrågan på varor och tjänster i en normaliserad värld är betydande stora och tillverkningsindustrin går på högvarv. Det ger fortsatt starkt stöd till konjunkturoptimismen. Bolagen har dragit lärdom av pandemin och förbättrat sina marginaler samtidigt som vinsterna sannolikt kommer fortsätta att öka. Delårsrapporterna för första kvartalet var väldigt starka och det skulle förvåna mig om trenden inte fortsätter resten av året. Centralbankernas aggressiva penningpolitik och stimulering av ekonomierna kommer att minska vilket marknaden successivt prisar in. Inflationsoron i USA, som bland annat har präglat börshumöret senaste tiden, kommer avta vilket minskar osäkerheten på marknaden. Det gäller även de långa marknadsräntorna som har fallit tillbaka och stabiliserats. Det signalerar att räntorna kommer fortsätta vara låga under överskådlig tid vilket ger utrymme för företagen att låna billigt och expandera ytterligare. Volatiliteten har minskat och ligger för närvarande under det historiska genomsnittet. De amerikanska och svenska börspriserna rör sig fortsatt ovanför dess glidande medelvärde, vilket ger en indikation att fortsätta behålla sina långa positioner i marknaden. Vi har stigande oljepris, stark efterfrågan på råvaror och är i en period av dollarsvaghet – en kombination som tenderar vara positiv för fortsatt god börsutveckling.

Jag bedömer att aktiemarknaden kommer stå högre de kommande sex månader än nuvarande nivåer men flaggar för eventuella kortsiktiga rekyler nedåt. Sammantaget är jag fortsatt positiv till den svenska aktiemarknaden men är försiktigare i min syn för amerikanska börsen på kort sikt. Risken för stora vinsthemtagningar på den nordamerikanska kontinenten är överhängande stor samtidigt som värderingarna är mer ansträngda än övriga marknader. Detta har vi förvisso tagit hänsyn till i Fundlers portföljer. Även om vi relativt har en hög exponering mot den amerikanska börsen så är vi i kraftigt underviktade i USA jämfört med världsindex men överviktade i Sverige och övriga Norden.


Läs mer om Fundlers portföljer eller börja fondspara nu!