Profilbild
av Mohammed Salih
3 februari, 2023

Gör mycket pengar dig lyckligare?

Pengar och lycka är ett ämne som har väckt debatt i generationer. På den ena sidan finns de som tror att mer pengar skulle göra dem lyckligare, medan andra tror att pengar inte har någon betydelse för deras livskvalitet. Men vad säger forskningen om sambandet mellan pengar och lycka?

En undersökning från Princeton University visar att det faktiskt finns ett samband mellan pengar och lycka. Studien fann att när människor har en viss inkomst, så som 75 000 dollar per år, har mer pengar ingen ytterligare inverkan på deras allmänna lycka. Detta kan bero på att människor blir bortskämda med mer pengar och därför höjer sina förväntningar på vad som är tillräckligt för att få dem att känna sig lyckliga.

Marginalnytta

Men det handlar inte bara om mängden pengar vi har, utan också om hur vi använder dem. En studie från The University of British Columbia har visat att vi får mer glädje från att köpa upplevelser än saker. Detta beror på att upplevelser har en mer långvarig inverkan på vår lycka än materiella besittningar, som till exempel en dyr bil eller ett dyrare smycke.

Marginalnytta beskriver den extra nytta eller glädje som vi får från varje ytterligare enhet av en vara eller tjänst vi konsumerar. När det gäller konsumtion och lycka är det viktigt att notera att marginalnyttan oftast minskar ju mer vi konsumerar. Det betyder att första gången vi köper eller upplever något kan vara mycket glädjefullt, men varje gång därefter minskar nyttan och glädjen vi får från den.

Detta är en viktig poäng att ha i åtanke när vi försöker hitta lycka genom konsumtion. Många människor tror att mer pengar och mer ägande kan leda till mer lycka, men i själva verket är det oftast inte fallet.

En annan viktig poäng är att inse att pengar inte kan köpa lycka på lång sikt. Människor kan uppleva en kortvarig känsla av lycka från att köpa nya saker eller unna sig dyra upplevelser, men denna lycka är ofta kortvarig och baserad på en jämförelse med andra.

Sociala normer

Slutligen är det viktigt att inse att en stor del av vår konsumtion är baserad på sociala normer och jämförelser, snarare än våra verkliga behov och önskemål. Genom att fokusera på vad som verkligen är viktigt för oss och våra liv och vad som är det kan ingen annan än du själv svara på, därför måste du vara ärlig mot dig själv.

Sammantaget visar forskningen att det finns ett samband mellan pengar och lycka, men bara till en viss punkt. För att få mest nytta av pengar, bör vi fokusera på en smart användning av dem, till exempel genom att investera i upplevelser och koppla vår konsumtion till våra värderingar och intressen. Vi bör också arbeta på att skapa en balans mellan vår fokus på pengar och andra aspekter av våra liv, såsom vänskap, familj och personlig tillväxt.

För att få ut mest valuta för sina pengar och skapa lycka är det viktigt att följa dessa råd:

  1. Fokusera på upplevelser: Prioritera att investera i upplevelser, såsom resor, kulturaktiviteter och kurser, istället för materiella ting.
  2.  Koppla dina köp till dina värderingar och intressen: Var säker på att dina köp är förenliga med dina värderingar och intressen, så att du får mest glädje från dem.
  3. Skapa en hållbar situation: Arbeta på att skapa en balans mellan ditt fokus på pengar och andra aspekter av ditt liv, såsom vänskap, familj och personlig tillväxt. 
  4. Lär dig att spara och investera: Sparande är en viktig faktor för framtida lycka och rikedom. Lär dig att spara regelbundet och investera smart.
  5. Ge tillbaka: Dela med dig av dina pengar och tid till andra som behöver det. Detta kan ha en positiv inverkan på din egen lycka och välbefinnande.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.