av Maria Franzon
20 februari, 2020

Uppdaterad: 31 mars, 2022

Förmodligen har du hört uttrycket att inte lägga alla ägg i samma korg när det gäller ditt sparande, eftersom det innebär att du tar en hög risk om du skulle råka tappa hela korgen.

Ordet risk uppfattas för många i dagligt tal som någonting negativt. Vill du riskera dina pengar? Få, skulle utan eftertanke svara ja på den frågan. Frågar man istället: Vill du att dina pengar ska växa och ge avkastning? Så skulle förmodligen fler svara, ja!

När det gäller investeringar så hänger risk och potentiell avkastning ihop. Högre risk ger chans till högre avkastning och vice versa. Det innebär att du behöver ta en viss risk för att sätta dina pengar i arbete och få dem att växa. Men, genom att sprida riskerna minskar du sannolikheten att drabbas av värdeminskningar. När du väljer fonder har du en naturlig riskspridning. Men, det innebär samtidigt att du behöver välja fonder i olika branscher och med olika geografisk spridning för att undvika att dras med i marknadens svängningar över tid.

Fundler erbjuder sju olika fondportföljer med inbyggd riskspridning. Med flertalet  risknivåer anpassade till din sparhorisont, finns det bra alternativ oavsett om du väljer en försiktig strategi eller en lite mer riskfylld. Fundlers portföljer

Fundlers vd Ulf Ahrner förklarar kort hur riskspridningen fungerar i portföljerna och hur du kan vara säker på att alla ägg inte hamnar i samma korg när du investerar dina pengar.