av Jacob Liebermann
16 maj, 2019

Uppdaterad: 17 mars, 2022

Vilket är egentligen det bästa sättet att spara pengar?

Hur du ska spara pengar på bästa sätt är inte en alldeles enkel fråga men en viktig och populär sådan varför jag gör ett försök att besvara den. Det som gör frågan komplicerad är att det inte finns ett sätt att spara som passar alla. Vi har olika behov och önskemål vilket man behöver ha i åtanke.

 

Hur får du dina pengar att göra mest nytta?

Konsensus och värt att betona är dock att pengar gör minst nytta när de vilar och som mest nytta när de arbetar. I dagens lågräntemiljö är det i princip omöjligt att få någon avkastning på ett bankkonto vilket betyder att pengarna står och stampar, alltså vilar. Med det sagt bör man alltid ha en buffert på ett bankkonto som motsvarar några månadslöner för att parera oförutsedda utgifter och för att ha en viss grundtrygghet. När väl bufferten är på plats gäller det att sätta övriga pengar i arbete eftersom det endast är när pengarna arbetar som de skapar värde.

 

Spara i fonder

Jag skulle säga att fonder är en sparform för alla typer av investerare, erfarna som oerfarna. Även insatt investerare som lägger ner mycket tid på att hålla sig á jour med vad som händer på världens marknader har en stor fördel i att komplettera med fonder för att helt enkelt få ytterligare riskspridning. Ett bra sätt att spara pengar i fonder är månadsvis. Fördelen med att månadsspara är att man köper fondandelar löpande både vid upp- och nedgångar, och därmed får man en naturlig riskspridning.

 

Ytterligare överskott kan med fördel också investeras i fonder. Lite klurigt är att reda ut vilken risknivå man bör ha på sina investerade pengar eftersom det finns en hel del aspekter att ta hänsyn till. Fundler har automatiserat processen vilket gör att du som investerare inte behöver fundera särskilt länge över dessa frågor. Fundler hjälper dig att navigera och hitta rätt lösning, allt för att kapitalet ska få förutsättningar att växa på bästa tänkbara sätt!