Profilbild
av David Unver
25 maj, 2022

Uppdaterad: 26 maj, 2022

Efter årets rekordsvaga inledningen på börsen har värderingarna fallit tillbaka från historiskt höga nivåer. P/e-talen på de globala aktiemarknaderna handlas till lägre nivåer än vid årsskiftet samtidigt som drygt tre fjärdedelar av världens börser värderas under än sina tioåriga snitt. Osäkerhetsfaktorerna ligger kvar men börsrean är här.

Ett av de längsta börsrallyna som marknaden har skådat fick ett abrupt slut efter några handelsdagar in på nya börsåret. Även om det är så gott som omöjligt att tajma marknaden så låg breda nedgångar i korten efter senaste årens stigande börser och rekordhöga värderingar. Ett axplock av negativa faktorer som har påverkat börsen i nedåtgående riktning är bland annat hög volatilitet, krig i Europa, hög inflation, avtagande tillväxt och centralbanker som stramar åt världsekonomin. Fem månader in på börsåret har världsindex (MSCI World) och de breda aktieindexen i USA (S&P 500) och Sverige (OMXSGI) tappat mellan 18 och 20 procent. Det är fjärde sämsta börsstarten någonsin. Med sådana kraftiga kursras har multiplarna följt med på nedsidan och börsen har fått en välbehövlig vila från de osunt höga nivåerna.

Sättningen var välbehövlig ur ett börsvärderingsperspektiv

I juni förra året skrev jag ett blogginlägg om ansträngda börsvärderingar. Jag bedömde att aktiemarknaden skulle stå sig starkare de kommande sex månaderna fram till årsskiftet. Jag nämnde att risken för vinsthemtagningar var överhängande stor och flaggade för eventuella nedgångar. Att det i stället skulle bero på några av de ovannämnda faktorerna var däremot svårare att förutspå. Sammantaget talade de höga värderingarna att en rejäl sättning var nära. Risken med att placera nytt kapital på börsen hade trappats upp, och fallhöjden från de ansträngda kurs- och värderingsnivåerna hade blivit för höga. Institutioner och större investerare drog tidigt i handbromsen och tryckte på säljknappen efter att de negativa impulserna som omringade börsen blev utmanande många. Inflationen kan ha närmat sig toppen och vi har troligen har sett det värsta av årets kursras, även om vi fortfarande befinner oss i en ”björnmarknad” (fallande börstrend). Kursrasen har gjort att värderingarna nu har kommit ned och blivit betydligt mer attraktiva och fyndlägen går att hitta på flera håll.

Börsen har blivit billigare – p/e talen ser intressanta ut

På global nivå (MSCI World Index) handlas börserna i snitt till 17,9 i p/e (price/earnings). Det visar priset i förhållande till vinsten per aktie. Det innebär enkelt förklarat att det skulle ta närmare 18 år att få tillbaka sin investering om bolagen skulle dela ut 100 procent av sin vinst till aktieägarna. P/e-talet är 3 procent under genomsnittet de senaste 10 åren och hela 32 procent lägre än toppnoteringen från mars i fjol. Från årsskiftet har p/e-talen för globala aktier fallit tillbaka med 17 procent.  

börsen
Källa Morningstar

Aktievärderingarna i storbolagsindex, OMXS30, har också fallit tillbaka. De handlas i skrivande stund till drygt 11 i p/e eller 24 procent lägre än snittet de senaste 10 åren. Från årsskiftet har bolagens p/e-tal sjunkit med 13 procent och 41 procent sedan toppnoteringen i mars förra året. Det går att konstatera att majoriteten av storbolagsaktierna handlas nu till rea på börsen jämfört med historiska mått.

börsen
Källa Morningstar

Vad talar för att optimismen återvänder till marknaden?

Börsen har genom åren klarat sig igenom kriser, krig och recessioner. Det kommer börsen att göra den här gången också. Trots den generella osäkerheten i marknaden med stigande råvarupriser, flaskhalsar i distributionskedjor, räntehöjningar och hög inflation, har den gångna rapportperioden visat att börsbolagen ändå lyckats leverera vinsttillväxt. Bolagen vittnar om stark efterfrågan i industrin och uppvisar god försäljningstakt trots problemen i världsekonomin. Ökade vinster och fallande aktiekurser har bidragit till högre direktavkastning för storbolagen. Om vinstprognosen håller i sig är den genomsnittliga direktavkastningen för innevarande år är 4 procent, att jämföra med 2,8 procent för två år sedan. Utdelningsjägare som lyst med sin frånvaro under pandemin har börjat återvända.

När räntan nu kommer stiga i snabb takt kommer börsbolagen bli mindre benägna att öka sin skuldsättning. I stället kommer de i större utsträckning använda sina uppsvullna kassor till att förvärva andra bolag i jakten på tillväxt, vilket skapar momentum i branscher och aktiekurser. Det har vi redan sett exempel på i både spelbolaget LeoVegas och tobakstillverkaren Swedish Match. Fondernas likvida medel är på den högsta nivån på två decennier, närmare 550 tusen miljarder kronor. Det innebär att det finns ett gigantiskt kapital vid sidlinjen av börsen som väntar på att investeras – när riskviljan återvänder till marknaden. Det är extremt översålt i marknaden just nu och för den långsiktige är det kanske det bästa köpläget på flera år. När oron är som högst brukar det vara bra läge att köpa in sig succesivt. Det är en sund investeringsstrategi och ett vinnande koncept på lång sikt.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.