Profilbild
av David Unver
27 augusti, 2021

Uppdaterad: 31 maj, 2022

Med investmentbolag brukar man mena ett börsnoterat bolag vars verksamhet huvudsakligen går ut på att investera i andra bolag, ungefär som en fond. De stora investmentbolagen, som Investor och Industrivärden, har historiskt rört sig mycket likt börsens index, men med en viss rabatt mot priset som man hade fått betala om man köpt varje aktie var för sig. De sista åren har populariseringen av investmentbolag som investering dock vänt rabatten till en allt större premie, det vill säga att man får betala mer än om man hade köpt aktierna de investerar i.

Kan den senaste tidens kraftiga kursfall i just investmentbolag vara början på en återgång till det normala och är det för tidigt att trycka på köpknappen?

Investmentbolag har historiskt visat sig ge väldigt goda möjligheter till riktigt bra avkastning. Ofta ges rekommendationen att investera i investmentbolag som en bra start på sitt sparande. Det är och har länge varit ett bra sätt för diversifiering och för att sprida risken i sin investeringsportfölj. Diversifieringen får du eftersom investmentbolaget äger aktier i bolag som verkar i olika sektorer. Det ger en bredd i investeringsprofilen, vilket skapar en trygghet vid bland annat kraftiga sättningar på börsen. Vissa sektorer tenderar ju att drabbas hårdare än andra beroende på marknadsklimat. Det bidrar alltså till en ökad spridning på själva risktagandet när investeringen indirekt fördelas i olika branscher. Det förhållandevis enkla och populära sparandet i investmentbolag har fått ytterligare skjuts i takt med det starka och växande intresset för börsen. En kombination av börseufori och centralbankernas penningpolitik med kraftiga stimulansåtgärder, i kölvattnet av pandemin, har bidragit till rekordstora flöden till aktiemarknaden. Och framför allt till populära investmentbolag. Deras kursutveckling har utklassat börsen under en längre tid, inte minst de senaste 18 månaderna då Investmentbolag-index dragit ifrån rejält.

Börsens investmentbolag – avvakta med att trycka på köpknappen!
Ovanstående graf illustrerar utvecklingen sedan starten av investmentbolags-index jämfört med Stockholmsbörsen (OMXS30) under samma period. Källa: Infront och https://ibindex.se/ibi/#/index

Jämförs utvecklingen i stället med Sveriges mest kända och största investmentbolag, Investor, från kursstart fram till mars 2014, då investmentbolagens utveckling började mätas i ett index, ser det betydligt mer annorlunda i relation till börsen. Vi kan konstatera att Investor mestadels handlas till rabatt jämfört med index, vilket det traditionellt ska vara.

Börsens investmentbolag – avvakta med att trycka på köpknappen!
Källa: Infront

Men idag ser det alltså annorlunda ut. Trots ökade vinster för portföljbolagen har de underliggande innehaven inte riktigt hängt med och därmed skapat stora premier. Enligt investmentbolags-index, som har som mål att följa utvecklingen hos investmentbolagen på Stockholmsbörsen, handlas 63 procent av bolagen till en premie på 29 procent i snitt. Investerarnas ökade riskvilja och strävan efter att exponera sig mot onoterat, är också en starkt bidragande orsak till att diskrepansen mellan investmentbolagens värdering i förhållande till substansvärdet är rekordhögt. Det vill säga skillnaden mellan investmentbolagens samlade tillgångar minus dess skulder.

De höga värderingarna bidrog bland annat till att en investmentbolagsfond avyttrade själva investmentbolagen och köpte portföljbolagen i stället. Det dominerade nyhetsflödet kring sektorn, följt av stort säljtryck som ledde till att kurserna sjönk både kraftigt och hastigt.

Enligt en sammanställning av analyshusen som bevakar investmentbolagen på Stockholmsbörsen, så är den genomsnittliga rekommendationen 44 procent behåll, 29 procent köp och 26 procent sälj. Det är ett tecken på att optimismen ger vika på många håll. En viktig motivering till köp i investmentbolag är just rabatten. Den avsaknad av rabatter som vi ser för sektorn som helhet, gör att analytikerna är snabba med att omvärdera sina rekommendationer. För ett år sedan såg rekommendationerna snarlika ut – behåll 43, köp 32 och sälj 24 procent. Det signalerar att investmentbolagen enligt analytikerkårens samlade bedömning är dyra sedan ett tag tillbaka.

Trots nedtryckta kurser, även om det är från väldigt höga nivåer, är jag skeptisk till investmentbolagen i nuläget. Majoriteten av Stockholmsbörsens investmentbolag har ett fenomenalt track record och som långsiktig ägare hade jag inte tryckt på säljknappen, då de över tid tenderar skapa en god avkastning. Jag skulle bli förvånad om investmentbolagen kan uppvisa samma positiva avkastningskurva de kommande tolv månaderna som kursutvecklingarna det senaste året. De generellt dyrare investmentbolagen riskerar närmare bestämt ett brantare fall än börsen som helhet om marknaden skulle vika nedåt. Det skulle alltså innebära motgång i dubbel bemärkelse för aktiekursen om både investmentbolagen och underliggande portföljinnehaven minskar i värde.

Jag hade varit ytterst försiktigt med att köpa investmentbolag i nuvarande värderingsläge och i stället letat efter en mer attraktiv nivå. Avvakta tills premierna har kommit ned rejält och förbytts till rabatter, det är först då är det värt att trycka på köpknappen. Även om Idén kring investmentbolag är fenomenal och bevisad som långsiktigt stark investeringsstrategi och fördelarna många, så vill man som investerare ha en fördel gentemot marknaden – och den fördelen lyser just nu med sin frånvaro på flera håll i sfären av investmentbolag. Det är med andra ord dyrare än någonsin att köpa investmentbolag. Det är idag mer attraktivt att spara i vanliga aktiefonder eller varför inte Fundler – som också har en diversifierad investeringsfilosofi likt investmentbolag.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Mer relaterad läsning

Hur mycket kommer räntan höjas de närmaste åren?

40 miljarder av svenskars sparande går upp i rök varje år

Kan aktiv förvaltning egentligen slå sina index?

Nu sänker vi avgiften till marknadens lägsta!