Profilbild
av Mohammed Salih
26 augusti, 2022

Är björnmarknaden över eller är detta en tillfällig upprekyl?

Juli blev en stark månad på börsmarknaden och riskaptiten verkar ha hittat tillbaka, i alla fall tillfälligt. Men är det den slutgiltiga vändningen eller är det ett klassiskt bear market rally vi skådar?

Stockholmsbörsens breda index studsade upp 12 procent i juli, medan OMXS30 steg med 8,5 procent. Vilket är bra uppgångar om man kollar på månadsbasis men från låga nivåer där OMXSPI är ner närmare 25% och dryga 19%. Det breda indexet OMXSPI gick bättre än det smala OMXS30 vilket till stor del beror på att små- och medelstora bolag har fått lite uppskattning igen efter att ha varit bortglömde i år och tappat rejält under årets första halva. I vilket fall som helst blir augusti inte juli lik. Att få 12 procents avkastning under en och samma månad (vilket var fallet förra månaden på Stockholmsbörsen) är extremt ovanligt. Det är bara att gratulera alla aktiesparare som inte skrämts ut från marknaden när den bottnade. Ett viktigt medskick till alla som läser är att fortsätta våga vara långsiktiga, även när marknaden skakar!

Rallyt kommer efter ett ras som pågått under årets sex första månader, vilket inte många har missat. Det är i sig en bidragande faktor till uppstudsen, när investerare börjar fundera på om marknaden inte tagit i lite väl mycket på den negativa sidan. En annan är de rapporter för andra kvartalet som gav visst stöd till värderingarna och överraskade positivt. Utöver det kommunicerades det från bolagens håll att efterfrågan kvarstår och att få spår ännu syns av den antågande lågkonjunkturen.

Är det värsta över nu?

Den största anledningen till rallyt vi bevittnade i juli är att inflationen kanske toppar här och att räntehöjningarna bromsas in i slutet av året. Faktum är att finansvärlden nu till och med förväntar sig räntesänkningar under nästa år. Räntesänkningar är som bekant något aktiemarknaden gillar. Det gör att man kan acceptera ytterligare en 75-punktershöjning från FED, utan större problem, så länge efterföljande kommunikation talar för ”inbromsning” i räntehöjningstakten.

Marknaden är, som alltid, framåtblickande. Det många investerare handlar på nu är alltså att inflationen närmar sig toppen, eller kanske till och med har toppat, i kombination med räntesänkningar redan kommer nästa år. Man ska dock inte ropa hej för tidigt.

Inflationen må ha toppat och nu ser oljepriset och priser på viktiga basmetaller ut att vända ned. Dessa prisökningar är ju en av grunderna till att inflationen tagit sådan fart globalt, utöver flaskhalsar efter corona. Då får man fråga sig varför oljepriset vänt ned.

Svaret är att det beror på förväntningar om en lågkonjunktur. Därmed är vi alltså tillbaka där vi tidigare varit under flera år; negativa konjunkturnyheter är bra nyheter för börsen eftersom det borgar för en försiktig penningpolitik.

Det talar för fortsatt björnmarknad

Det kan vara så att marknaden har fel, att inflationen inte alls toppar nu och att räntorna snarare fortsätter att höjas under nästa år om inflationen fortsätter att skena. Kriget i Ukraina fortsätter vilket har direkta effekter på energi- och livsmedelspriser. Energi och livsmedel är onekligen sådant hushållen måste lägga sina pengar på, medan de bör behöva prioritera bort annan konsumtion. Vilket även ger negativa konsekvenser för börsbolag med exponering mot just konsumenter. Framför allt för de som kommer tappa kunder fort eller inte har pricing power.

Sist men inte minst är stämningen mellan Kina och USA inte den bästa till följd av representanthusets talman Nancy Pelosis resa till Taiwan tidigare i somras.

Lägg därtill på Kinas nolltolerans mot covid och ständiga nedstängningar som spätt på inflationen ytterligare då det resulterat i nya flaskhalsar. Kanske ser vi de verkliga effekterna av detta i Q3 rapporterna?

Vinstvarningarna har till största del uteblivit, men jag tycker inte att man ska räkna ut dessa helt. Kombinationen av flaskhalsar, inflation, energipriser, räntehöjningar och ändrat konsumentbeteende ligger till grund för ett potentiellt tufft Q3 och Q4. Även om marknaden är framåtblickande blir det onekligen en spännande höst.

Några faktorer som man kan hålla koll på under hösten;

Inflationstakten, centralbankernas agerande, rapportsäsongen för tredje kvartalet som drar i gång i oktober, kriget i Ukraina, pandemin och även hushållens köphumör.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Är björnmarknaden över eller är detta en tillfällig upprekyl?

Juli blev en stark månad på börsmarknaden och riskaptiten verkar ha hittat tillbaka, i alla fall tillfälligt. Men är det den slutgiltiga vändningen eller är det ett klassiskt bear market rally vi skådar?

Stockholmsbörsens breda index studsade upp 12 procent i juli, medan OMXS30 steg med 8,5 procent. Vilket är bra uppgångar om man kollar på månadsbasis men från låga nivåer där OMXSPI är ner närmare 25% och dryga 19%. Det breda indexet OMXSPI gick bättre än det smala OMXS30 vilket till stor del beror på att små- och medelstora bolag har fått lite uppskattning igen efter att ha varit bortglömde i år och tappat rejält under årets första halva. I vilket fall som helst blir augusti inte juli lik. Att få 12 procents avkastning under en och samma månad (vilket var fallet förra månaden på Stockholmsbörsen) är extremt ovanligt. Det är bara att gratulera alla aktiesparare som inte skrämts ut från marknaden när den bottnade. Ett viktigt medskick till alla som läser är att fortsätta våga vara långsiktiga, även när marknaden skakar!

Rallyt kommer efter ett ras som pågått under årets sex första månader, vilket inte många har missat. Det är i sig en bidragande faktor till uppstudsen, när investerare börjar fundera på om marknaden inte tagit i lite väl mycket på den negativa sidan. En annan är de rapporter för andra kvartalet som gav visst stöd till värderingarna och överraskade positivt. Utöver det kommunicerades det från bolagens håll att efterfrågan kvarstår och att få spår ännu syns av den antågande lågkonjunkturen.

Är det värsta över nu?

Den största anledningen till rallyt vi bevittnade i juli är att inflationen kanske toppar här och att räntehöjningarna bromsas in i slutet av året. Faktum är att finansvärlden nu till och med förväntar sig räntesänkningar under nästa år. Räntesänkningar är som bekant något aktiemarknaden gillar. Det gör att man kan acceptera ytterligare en 75-punktershöjning från FED, utan större problem, så länge efterföljande kommunikation talar för ”inbromsning” i räntehöjningstakten.

Marknaden är, som alltid, framåtblickande. Det många investerare handlar på nu är alltså att inflationen närmar sig toppen, eller kanske till och med har toppat, i kombination med räntesänkningar redan kommer nästa år. Man ska dock inte ropa hej för tidigt.

Inflationen må ha toppat och nu ser oljepriset och priser på viktiga basmetaller ut att vända ned. Dessa prisökningar är ju en av grunderna till att inflationen tagit sådan fart globalt, utöver flaskhalsar efter corona. Då får man fråga sig varför oljepriset vänt ned.

Svaret är att det beror på förväntningar om en lågkonjunktur. Därmed är vi alltså tillbaka där vi tidigare varit under flera år; negativa konjunkturnyheter är bra nyheter för börsen eftersom det borgar för en försiktig penningpolitik.

Det talar för fortsatt björnmarknad

Det kan vara så att marknaden har fel, att inflationen inte alls toppar nu och att räntorna snarare fortsätter att höjas under nästa år om inflationen fortsätter att skena. Kriget i Ukraina fortsätter vilket har direkta effekter på energi- och livsmedelspriser. Energi och livsmedel är onekligen sådant hushållen måste lägga sina pengar på, medan de bör behöva prioritera bort annan konsumtion. Vilket även ger negativa konsekvenser för börsbolag med exponering mot just konsumenter. Framför allt för de som kommer tappa kunder fort eller inte har pricing power.

Sist men inte minst är stämningen mellan Kina och USA inte den bästa till följd av representanthusets talman Nancy Pelosis resa till Taiwan tidigare i somras.

Lägg därtill på Kinas nolltolerans mot covid och ständiga nedstängningar som spätt på inflationen ytterligare då det resulterat i nya flaskhalsar. Kanske ser vi de verkliga effekterna av detta i Q3 rapporterna?

Vinstvarningarna har till största del uteblivit, men jag tycker inte att man ska räkna ut dessa helt. Kombinationen av flaskhalsar, inflation, energipriser, räntehöjningar och ändrat konsumentbeteende ligger till grund för ett potentiellt tufft Q3 och Q4. Även om marknaden är framåtblickande blir det onekligen en spännande höst.

Några faktorer som man kan hålla koll på under hösten;

Inflationstakten, centralbankernas agerande, rapportsäsongen för tredje kvartalet som drar i gång i oktober, kriget i Ukraina, pandemin och även hushållens köphumör.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.