Profilbild
av David Unver
10 november, 2022

Uppdaterad: 11 november, 2022

Börsen är en plats där förväntningar, ekonomiska data och framtidsutsikter möts. Börsen en bra indikator på vart ekonomin är på väg då den ofta är 6-12 månader före konjunkturen. Den stora osäkerheten i världsekonomin med rusande räntor, fallande börser, energikris, aggressiva centralbanker och den högsta inflationen på 40 år, har skapat enorma orosvågor hos investerarna. Men det är dags att lyfta blicken. Börsen har genom åren klarat sig igenom alla kriser, krig och recessioner. Det kommer börsen göra den här gången också.

Det stormiga ekonomiska året 2022 börjar gå mot sitt slut. De ständiga huvudrollsinnehavarna på finansmarknaderna tillika centralbankerna, har hamnat i panik efter en skenande inflation. Visst, det har inte varit lätt de senaste två åren att navigera genom pandemi, nedstängningar, krig i Ukraina och energikris. Men tidigare år har centralbankerna tagit i alldeles för hårt med enorma stimulanspaket och dagens höga inflation är delvis självförvållad. Det vet centralbankerna om. Priset på pengar blev mindre än noll när minusränta infördes, och i kombination med rekord i penningtryckeri och diverse enorma stimulanser så var det bara en tidsfråga för inflationen att fatta eld.

Bitter eftersmak för ekonomin

Centralbankerna har agerat kraftfullt med räntehöjningar, minskade stimulanser och diverse åtstramningar för att dämpa effekterna av inflationsimpulserna. Det har gett en bitter eftersmak för företag, hushåll och investerare som fått minskat utrymme för expansion, utveckling och konsumtion. De globala börserna har på flera håll noterat tvåsiffriga nedgångar. I Sverige sjönk börsen som mest med 34 procent från toppnivån i början av året. Den överhettade ekonomin är på god väg att kylas ned och sammantaget talar flera faktorer för att den höga inflationen håller på att dämpas och kommer sjunka under 2023. Det betyder dock inte att priserna slutar stiga utan dem förväntas inte stiga lika mycket som de har gjort det senaste året.

Börsen är framåtblickande

Det är inte alltid lätt att förstå de budskap och signaler som börsen sänder oss. Men börsen är ofta den bästa indikatorn på vart konjunkturen är på väg. Det betyder att det som händer längre fram i tiden är inprisat i börskurserna. Och tar vi inflationen som ett exempel har börsen redan prisat in en avmattning i prisökningstakten i dagens kurser. I skrivande stund har börsen stigit 16 procent från bottennivån i slutet av september. Om det är kortsiktig uppgång eller om börsen ska ned ytterligare kommer vi se först när rapporterna för årets sista och första kvartal under 2023 redovisas tillsammans med nya makrodata. Det är först då man kan börja se mönster i aktörers marknadspositionering. Ser vi en betydande avmattning i inflationen kommer det ta tid för världsekonomin att få effekt. Men för börsen skulle det med stor sannolikhet innebära att börsbotten är nådd och vi har börsuppgångar framför oss. Det fick vi prov på när färsk inflationsstatistik från USA visade en minskning i prisökningstakten – och fick börsen att rusa under torsdagen.

Björnmarknaden har skapat rea på börsen

Enskilda aktier funkar bra för dig som är beredd att lägga tid på att analysera och läsa på om företag. Det På global nivå (MSCI World Index) handlades börserna till omkring 16 i p/e vid utgången av oktober i år. Det skulle i teorin innebära att det skulle ta närmare 16 år att få tillbaka sin investering om bolagen skulle dela ut 100 procent av sin vinst till aktieägarna. Det är billigt i förhållande till historiska snitt, eller med andra ord, kort placeringshorisont att få tillbaka hela sin investering. På nästan 3 år är p/e-talen 21 procent lägre än genomsnittet och på 10 år 12 procent lägre. Från toppnoteringen från mars ifjol har p/e för globala aktier sjunkit med hela 38 procent.

graf fundler blogg wp 10 nov 01
Dags för börsen att skaka av sig oron och blicka framåt 2

För den som går i säljtankar talar det mesta för att det är för sent. Värderingsmultiplarna är attraktiva och kurserna har fallit rejält samtidigt som börsen har prisat in allt som har med inflation, recession, pågående krig i Ukraina och energikris. Investerarna behöver nu lyfta blicken och fokusera på vad kapitalet ska allokeras till när börsen vänder. Är man kortsiktig så kan man utnyttja rekylerna att sälja investeringar i säsongsmässiga aktier. Är man långsiktig är detta ett gyllene läge att börja köpa på sig på billigare kursnivåer.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.