av Jacob Liebermann
15 februari, 2022

Uppdaterad: 8 april, 2022

Oroligheterna i omvärlden smittar av sig till börsmarknaden. Nedgångarna i Asien tilltog och spred sig snabbt till våra svenska- och europeiska index. Oro för krig, stigande inflation tillsammans med höjda räntor innebär en toxisk cocktail för börsen.

Med nedgångar på 3,5 – respektive 4% på svenska börsen drabbas många av panik trots att vi visste att denna kombination av händelser skulle ställa till det för börsen.

Varför drabbas den svenska börsen?

Främst handlar det om situationen mellan Ryssland och Ukraina som oroar omvärlden. Konflikten skapar en osäkerhet kring hur Ryssland och Putin ska agera. Risken finns att konflikten går från en liten brasa till en fullständig skogsbrand och just osäkerheten kring vad som kan eller kommer att hända orsakar volatilitet på börsen.

Skulle Ryssland välja att gå in i Ukraina kan det få förödande konsekvenser för Ryssland som kommer åläggas med sanktioner och tittar vi på världsekonomin är Ryssland mer beroende av Europa och USA är tvärtom. Ryssland är en förhållandevis liten exportmarknad för Sverige, så en eventuell bojkott eller sanktioner skulle ha små effekter för de svenska exportföretagen.

Men, det som har fått börsen att skaka är den oväntat höga inflationen och risken för snabbt höjda räntor. Detta ligger som en våt filt över börsmarknaden och oroar många.

Det amerikanska konsumentprisindexet hade i januari stigit med 7,5 procent jämfört med januari förra året, detta är den snabbaste årliga takt sedan 1982. När inflationen behöver dämpas och ekonomin kylas ner, då höjer man räntan. Höjda räntor leder till att lönsamheten i företagen minskar, utöver det får företagen svårare att få krediter och även investeringarna avtar. Högre räntor gör också att hushållens och företagens konsumtion minskar, för att mer pengar går åt att betala lån och mindre blir kvar att spendera på annat. Högre räntor leder också till att folk sparar mer, vilket också dämpar konsumtionen. Sammantaget minskar efterfrågan i ekonomin, vilket påverkat priserna och inflationen sjunker.

Så denna kombination är verkligen inte positiv för börsen. I alla fall inte för den som måste ha pengarna inom en snar framtid och sälja sina befintliga innehav. För den som är långsiktig kan dock, precis som vanligt, fina köplägen uppstå.

Historiskt har börsen återhämtat sig!

Vi kan konstatera att historiska geopolitiska konflikter, sällan får större eller mer långvariga ekonomiska konsekvenser, annat än lokalt i den berörda regionen och detta har börsmarknaden redan kalkylerat in.

Börsen har en tendens att alltid återhämta sig och även vid de mest tuffa konflikterna har börsen sällan tagit mer än ett år att återhämta sig. För att nämna en händelse som alla kommer ihåg och som påverkade börsen där återhämtning skedde:

2001/09/11 – Dagen för en an de värsta terrorattackerna i modern tid gick börsen ner 4,9 procent.  Den totala nedgången blev 11,6 procent på SP500, men redan efter 11 dagar bottnade börsen och 31 dagar efter hade börsen återhämtat fallet.

Därför är det viktigt att tänka långsiktigt. Makroekonomiska faktorer har en tendens att skaka om börserna på kort sikt, men på lång sikt är det alltid bolagets förmåga att göra vinst som speglar aktiekursen. Hittills har det vinnande konceptet varit månadssparande och att sprida risken, utan att försöka tima marknaden.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.