av Ulf Ahrner
10 mars, 2022

Men hur går det för Bitcoin?

Knappt hann vi pusta ut efter Covidpandemin och njuta av några underhållande OS-veckor innan det var dags för nästa chock – Rysslands invasion av Ukraina. Den humanitära katastrofen är ett faktum. Vid sidan finns en orolig finansmarknad och ovisshet kring räntor, inflation och privatekonomiska vägval.

Skillnaden mellan fysiskt guld och det ”digitala guldet”

Kanske har du hört att i kristider ska man äga guld. Det beror på att ädelmetallen inte följer aktiemarknaden och tenderar att stiga i värde i turbulenta börstider. De senaste åren har det även pratats om Bitcoin som det ”digitala guldet”.  Vilket innebär att Bitcoin skulle ha samma egenskaper som fysiskt guld som investeringsalternativ i oroliga tider. Så sent som i höstas var det flera institutioner som uppgav att dom hade köpt lite Bitcoin.

Med en rasande pandemi, följd av ett brinnande krig är det upp till bevis för dessa tillgångar. Hur har det egentligen gått för guldet och Bitcoin under Covidpandemin, höstens inflationsoro och krigsutbrottet i Ukraina?

Det som nu sänker världens börser är oron över de kraftigt stigande energipriserna, något som pressar upp inflationen ytterligare. Effekten är betydande eftersom både Ryssland och Ukraina är två stora exportörer av olja och naturgas. Historiskt har snabba energiprishöjningar så gott som alltid lett till recession, dvs att ekonomin utvecklas bakåt, med arbetslöshet och fallande tillgångspriser som följd.

graf bitcoin guld sthlm 1
När Covid slog till föll börserna kraftigt, och Bitcoin föll ännu mer. Guld stod sig dock starkt.

Det första många placerare gör i orostider, är att ta ut pengarna och lägga dem på ett bankkonto. Ofta med låg eller ingen ränta. Historien visar dock att krig är extra elakt mot kontanta tillgångar. Stater som direkt eller indirekt drabbas av krigseffekter, som till exempel stigande oljepris, försöker ofta undvika recession. Det gör man genom att ”trycka pengar” vilket bidrar till att den initiala oron lägger sig efter ett tag. Däremot ökar inflationen och värdet av kontanta medel minskar.

De sista 80 åren har börsen i tre av fyra fall stått på plus ett efter krigsutbrottet. Vilken väg börsen ska ta under 2022 är därmed högst osäker. Det som är säkert, är att man bör ha sina pengar investerade. Frågan är bara – i vad?

När börsen dalar – har Smart Hedge guldläge!

Fundlers portfölj Smart Hedge skapades för just den här oroliga miljön. Portföljen består av aktiefonder uppblandade med fysiskt guld. Vilket gör den unik i sin form mot Fundlers övriga portföljer och mot konkurrensen, som till stor del enbart erbjuder olika viktning mellan statiska tillgångar i aktier och räntor.

inflationsoro och ukrainakriget
När inflationsoron slog till i höstas började övervärderade sektorer som tech och fastigheter falla kraftigt, och Bitcoin likaså. Guld stod dock stadigt, och har stärkts under Ukrainakrisen.

Med oro på de finansiella marknaderna och inflationen på mycket höga nivåer skulle man eventuellt förvänta sig att det är Bitcoins tid att lysa. Som diagrammen ovan tydligt visar så har Bitcoin i stället tappat kraftigt. Det har fått analytiker att ifrågasätta dess status som en form av digitalt guld. Det är en spekulativ tillgång, baserad på en teknik som tveklöst kommer förändra världen, men som tyvärr inte innebär något skydd för investerarna på samma sätt som guld gör. Jag har skrivit om detta tidigare, läs mer här.

Att investera i endast guld är inte heller optimalt, eftersom tillgången ofta går kräftgång under perioder när börsen går starkt. Genom att låta 25% av sin portfölj ligga i guld får man ett visst skydd mot de snabbaste börsfallen, utan att det kostar alltför mycket av uppsidan när börsen går bra. Över tid har en sådan portfölj visat sig ha samma trend, dvs långsiktiga utveckling, som om man bara hade haft aktiefonder, fast till betydligt lägre risk.

smart hedge vs sthlm
Tack vare att Fundler Smart Hedge består av både aktier och guld, samt en mindre del andra svängningsdämpande tillgångar, har den faktiskt gått upp (!) under den sista tidens bösroro.

Smart Hedge skapades som ett mindre riskfyllt alternativ till rena aktiefonder, men som ändå över tid är tänkt att gå ungefär lika bra som de stora börsindexen. Vid simuleringar långt bakåt i tiden har konceptet fungerat, men nu har vi även fått se portföljen fungera genom både en pandemi, inflationsoro och ett krigsutbrott.

Smart Hedge är för dig som inte vill kliva av börsen och riskera att missa när det svänger uppåt igen, men som samtidigt inte känner dig bekväm med den risk som rena aktiefonder innebär i det här osäkra läget.

covidpandemin och ukrainakriget
Fundler Smart Hedge har haft samma utveckling som Stockholmsbörsens all-share-index genom Covidpandemin, inflationsoron och inledningen av Ukrainakriget, fast till lägre risk.

Låt oss hoppas på en snabb lösning i Ukraina, inte minst för alla de människor som nu är fångade i krigets elände. Vi hoppas att du har möjlighet att skänka lite av de pengar du tjänat på dina investeringar till stöd för krigsdrabbade i Ukraina och andra länder.

Förslag på organisationer att stödja:
Rädda Barnen: https://www.raddabarnen.se
Unicef: https://unicef.se
Plan International: https://plansverige.org/


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.