av Jacob Liebermann
27 december, 2018

Uppdaterad: 21 december, 2018

2018 har minst sagt varit ett händelserikt år präglat av allt från lagändringar till en turbulent aktiemarknad. Inför årets slut så tänkte jag passa på att gå igenom och summera några av de mest relevanta händelserna:

 

Nya lagstiftningar

MIFID2: Gör skillnad på oberoende och vilka rådgivare som tar emot provision.

IDD: Omfattar distribution av och syftar till att stärka konsumentskyddet för alla typer av försäkringar.

GDPR: Skyddar europeiska medborgares integritet.

MIFID2, IDD och GDPR har alla tvingat företag att vidta omfattande åtgärder i sin verksamhet för att upprätthålla lagar och ordning. De nya lagstiftningarna har gjort att den administrativa bördan blivit allt tyngre med den direkta konsekvensen att många kunder blir utan hjälp. Fundler har sedan start förberett sig och planerat inför dessa lagändringar och kan på ett smidigt och digitalt sätt hantera och ge tusentals kunder professionell hjälp.

 

Ett skakigt börsår som präglats av många händelser, däribland:

Brexitförhandlingar

I en folkomröstning valde Storbritannien att lämna EU vilket har visat sig vara en lång och omfattande process.

Nyval i Italien

Efter en längre regeringskris hölls nyval i Italien, landet har fortsatt präglats av ekonomiska svårigheter vilket kräver stort stöd från EU.

Handelskonflikt mellan USA och Kina

I mars införde USA de första tullarna mot Kina och sedan dess har handelskonflikten länderna emellan succesivt eskalerat. Ännu ser vi ingen lösning i sikte och under våren/hösten har konflikten skapat stor oro på den globala aktiemarknaden. 

Ekonomisk inbromsning

En ekonomisk inbromsning i bland annat USA och Euroområdet har satt sin prägel på aktiemarknaden men har inte heller kommit som en nyhet för många.

 

Vi pratar mycket om hur viktigt det är att ha en väldiversifierad portfölj (alltså att sprida ut sina ägg) i syfte att skapa goda förutsättningar för att bevara kapital i nedgångar och på så sätt ha mer pengar när det vänder uppåt. Fundlers portföljer har presterat bättre än Stockholmsbörsen (OMXS30) under 2018, dessutom till en lägre risk.