Profilbild
av David Unver
23 juni, 2022

Under 2021 nådde intresset för SPAC-bolag sin peak. SPAC-bolagen utgjorde 63 procent av alla börsintroduktioner på de amerikanska börslistorna. Ett år senare har den globala aktiemarknaden rasat och många planerade börsnoteringar har skjutits upp. Anskaffning av riskkapital har blivit svårare samtidigt som investerarnas aptit för risk har minskat. Är SPAC fortfarande ett hett alternativ till börsen eller är trenden bruten?

En SPAC, från engelskans Special Purpose Acquisition Companies, är ett börsnoterat skalbolag vars huvudsakliga uppgift är att ta ett onoterat bolag till börsen. Mer information om SPAC, processen samt dess fördelar respektive nackdelar, finns att läsa i mitt tidigare inlägg.

Avmattning i antalet börsintroduktioner

Efter rekordhög aktivitet för globala börsintroduktioner i fjol och 2020, har volatila marknadsförhållanden resulterat i en betydande avmattning under 2022. Hittills i år har den globala noteringsaktiviteten fallit med 37 procent. I USA är samma jämförelsetal 82 procent och i Sverige har börsintroduktionerna minskat med 52 procent jämfört med samma period föregående år. Med sådan statistik är det naturligt att anta att SPAC-trenden har avtagit. Men på den amerikanska aktiemarknaden, där flest antal SPAC-bolag har noterats, är trenden fortfarande stark.

Sluta spekulera – det finns bättre alternativ än SPAC-aktier
Källa: https://www.spacanalytics.com/

Det har varit en stigande SPAC-trend de senaste 9 åren. Hittills i år har SPAC-bolagen utgjort 78 procent av samtliga bolag som noterats på den amerikanska börsen. Det är den högsta andelen som mätts sedan första SPAC:en noterades 2003.

Totalt har 1317 SPAC-bolag introducerats på den amerikanska börsen. Endast 513 eller 39 procent av SPAC-bolagen har varit framgångsrika i processen sedan 2003. De har förvärvat bolag och lyckats konvertera aktierna i skalbolaget till aktier i det nya börsbolaget. Högst andel av SPAC-bolagen som handlas på börsen söker fortfarande efter företag att förvärva och notera, motsvarande 586 eller 44 procent.

Sluta spekulera – det finns bättre alternativ än SPAC-aktier
Källa: https://www.spacanalytics.com/

Även om siffran för genomförda SPAC:ar är förhållandevis låg så är antalet likviderade SPAC-bolag ännu lägre. Endast 98 eller 7 procent av samtliga SPAC-bolag har misslyckats med sina åtaganden gentemot sina investerare och aktieinnehavare och göra det som bolagen är till för – att förvärva ett onoterat bolag.

Trenden har inte upphört – den fortsätter

Den starka trenden med SPAC håller alltså fortfarande i sig. Trots att antalet börsnoteringar på de globala aktiemarknaderna, och där USA är kraftigt dominerande, har mattats av så utgör SPAC-bolagen fortsatt en betydande andel av alla introduktioner. Det är en smidigare väg till börsen vilket underlättar för företagen att fokusera på verksamheten och sin tillväxtresa istället för lägga sina resurser på komplicerade noteringsansökningar.

Fenomenet kan vara här för att stanna men risken har ökat betydligt och investerare är inte lika benägana att låta investerarstarka namn göra den egna hemläxan. Att spekulera i en SPAC kan liknas med att slänga en pil mot en darttavla med bundna ögon. Intiativtagarna till SPAC-bolag, s.k sponsorer, har ofta starkare ekonomiska incitament att lyckas förvärva onoterat bolag än investerarnas spekulation i att få en stark värdeutveckling. När aktierna har konverterats till det nya noterade bolaget har sponsorerna fullgjort sina åtaganden och har sedan sällan intresse för börskursen.

Dalande kurser för SPAC-aktierna

SPAC-aktier började mätas i IPOX SPAC Index i slutet av juli 2020. Det är ett index där noterade SPAC-aktier är viktade efter deras börsvärde. Tittar man på hur väl SPAC-bolagen har lyckats på börsen så är utvecklingen inte så imponerande.

SPAC-boomen tog fart 2020 och fick ett abrupt slut i mitten av februari i fjol efter en krafig rusning under en fyramånaders period. SPAC-aktierna tappade fart när investerarnas oro ökade efter en intensifierad regulatotorisk granskning i USA. Granskningen visade att företagen som går till börser via SPAC är mer benägna att överdriva sina prognoser. Investerare rekommenderades vara uppmärksamma på ambitiösa påståenden från företagsledningen.  

Sluta spekulera – det finns bättre alternativ än SPAC-aktier
Källa: Morninstar Direct och Infront

Ovan graf visar att indexet sedan start har sjunkit med 3 procent medan breda S&P 500 steg 16 procent. Under samma period har Fundlers egna Global Framtid haft en värdeutveckling på 28 procent. Om man ändå vill slänga sin pil mot en investering, spekulera och gissa på utfallet som i en SPAC, så skulle en placering i Global Framtid ge 31 procentenheter bättre avkastning än den genomsnittliga SPAC-aktien. Det skulle iallafall få mig att känna mindre oro i hängmattan på semestern.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.