av Sara Sätermark
12 januari, 2022

Uppdaterad: 31 maj, 2022

2021 var det näst starkaste året på börsen under 2000-talet. Inför 2022 står vi inför nya utmaningar. Inledningen på året har varit allt annat än munter med branta fall i både Europa och USA på grund av nya virusvarianter, inflation och oroande ränteläge. Var står vi nu och hur bör man tänka inför ett förmodat turbulent börsår?

På en svängig börs är det viktigt att hålla i sin investeringsstrategi och fortsätta spara kontinuerligt.

Ulf Ahrner, förvaltningschef på Fundler.

2021 var det starkaste börsåret sedan återhämtningen från finanskrisen 2009. Marknadsläget och flertalet orosmoln gör att bågen är mer spänd än på länge inför det nya året.

Olika varianter av Covid kommer troligtvis att fortsätta skaka ekonomierna under 2022. Inflationen stör marknaden och kan komma att fortsätta stiga i början av året innan den börjar avta. Samtidigt kommer centralbanker minska sina stimulanser för att hålla inflationen i schack.

Därför blev 2021 ett rekordår

2021 började med diskussioner och oro för att inte hinna få fram ett vaccin i tid inför hösten. Den stora faktorn under året var att tillräckligt många vaccinerade sig, vilket tog bort risken för en ny nedstängning. En positiv vaccionationskurva gjorde att börsen fick glädjeyra. Även om nya virusvarianter har lyckats sprida sig och vi nu möter nya restriktioner och mildare nedstängningar så har vi vid det här laget ett system som fungerar. Vi är vana vid att arbeta hemifrån och politikerna har stödpaket redo att snabbt implementeras. 

Det har varit otroliga uppgångar under året som vi inte sett sedan kreditkrisen lättade. Ett sensationellt börsår och en återhämtning efter Covid-skräcken, med hög inflation, produktionsstörningar och stigande råvarupriser som följd.

Positiva förväntningar på en svårtippad börs

Faktorer som påverkar börsen just nu är bland annat Omicron och andra virusvarianter på nedsidan. På den andra sidan har vi pengatryckandet som pågått i över ett decennium. Pengatryckandet innebär att det kommer in mer pengar i systemet. Primärt så går dom in i reala tillgångar, fastigheter, börsen och guld. Vilka blir vinnarna och förlorarna är den stora frågan under 2022, eftersom tryckande av pengar påverkar och förändrar hela världsekonomin.

Varför trycks det så mycket nya pengar?

Sviterna efter Covid är ett faktum. Att betala av lånen genom att höja skatterna är inte ett alternativ, i stället trycks så det nya pengar så att ekonomin på kort tid blåses upp. På så sätt minskar lånet i förhållande till ekonomins storlek.

Det här gör att värdet på pengarna minskar och varje krona blir mindre värd. Då är frågan: Var förvaltar du dina pengar? Om den ligger på ett bankkonto med noll i ränta eller ligger den i form av kontanter i ett kassaskåp, då är det god tid att placera pengarna så att de behåller eller rent av ökar sitt värde.

Hur ska jag placera mina pengar?

Än så länge befinner sig börsen fortfarande i TINA (There Is No Alternative), det vill säga att aktier är det alternativ som ger avkastning. Även om det mesta tyder på att kommande börsår förväntas bli skakigt, är börsen fortfarande alternativet att föredra för investeringar på lång sikt. Så här säger vår förvaltningschef om hur du bör tänka kring ditt sparande:

På vilket sätt kommer valet att påverka börsen?

Historiskt har börsen påverkats mer positivt av det högra blocket då de ofta varit lite mer inriktade på den ekonomiska politiken och de vänstra lite mer på den sociala politiken.

Under 2000-talet har valen i Sverige inte påverkat börsen särskilt mycket då budgetarna mellan blocken mellan blocken närmat sig så pass mycket. Det är ekonomiskt ingen större skillnad längre mer än små justeringar kring vad man ska prioritera. Troligen kommer det därför inte att påverka börsen särskilt mycket oavsett hur valet går.

Hållbarhet blir mer reglerat

Med hållbara investeringar kommer något som heter taxonomin. Taxonomin är EU:s regler för hur företag som arbetar med att investera pengar granskar bolagen de investerar i utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Historiskt har det länge funnits en diskussion om etiska placeringar vilket har varit viktigt för stora institutioner som placerar pensionspengar. Nu kommer det bli viktigt för dem att titta på hållbara faktorer.

Idag är det ungefär 5-10 procent av placeringarna som placeras hållbart, majoriteten gör det fortfarande inte. Det som kommer förändras i samband med att de stora institutionerna tvingas prioritera hållbarhet. Det är också syftet med det här, hela idén med taxonomin är att tvinga alla företag att bli hållbara för att behålla sin finansiering. Vi på Fundler ser fram emot ett innehållsrikt börsår med ett stort fokus på att följa och anpassa förvaltningen till marknadens utveckling.

Lyssna mer på vad Ulf har att säga i vår podcast, Fundamentalt!


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Mer relaterad läsning

Vad får börsen att svänga?

Därför står Fundler Smart Hedge emot börsraset

Hur mycket kommer räntan höjas de närmaste åren?

Börsen och Ryssland – så här bör du agera